دکتر رسول جلیلی

دکتر رسول جلیلی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر رسول جلیلی

Dr. Rasoul Jalili

دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ی مدل صوری طرح امضای کور با استفاده از روش استقرایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
2 ارتقا حریم خصوصی ترافیک شبکه در برابر حمله ی دسته بندی به کمک یادگیری خصمانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
3 استفاده از اطلاعات محیطهای فراگیر شهری در پیش بینی پاسخ پرس و جوهای مستمر وابسته به مکان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 انتشار ایمن بازپیکربندی در محاسبات فراگیر مؤلفه مبنا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 SFRED: الگوریتمی برای مدیریت پویای صف در حفاظ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 SPUNNLD: روشی جدید در تشخیص حملات از کاراندازی سرویس توزیع شده مبتنی بر ترکیب روشهای آماری و شبکه های عصبی مصنوعی بدون ناظر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده درزنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
8 بکارگیری عاملی هوشمند با هدایت انسانی در محیطهای محاسبات فراگیر جهت انتخاب خودکار سرویس در شبکه های بی سیم پویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 بهبود حمله ی افشای آماری در پروتکلهای گمنامی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
10 تحلیل آسیب پذیریهای شبکه مبتنی بر مدل حفاظتی Take - Grant: معرفی روش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
11 تحلیل حملات ترکیبی به شبکه با استفاده از گراف حمله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 تحلیل صوری خودکار یک پروتکل رأیگیری الکترونیکی با استفاده از حساب پی کاربردی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
13 تحلیل صوری ویژگی وارسی پذیری میکس نت با استفاده از حساب پی کاربردی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
14 تشخیص حملات خاص شبکه سلولی موبایل با استفاده از رویکرد همبسته سازی هشدارها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
15 تصمیم پذیری مسئله ایمنی در سیستم حفاظتی VGBPS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
16 توصیف و استنتاج خطمشی های دسترسی و الزام بر مبنای منطق هنجارها در محیطهای آگاه از معنا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
17 جستجوی مبتنی بر عبارات منظم در متن رمزشده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
18 روشی برای پیاده سازی مدل مدیریت کنترل دسترسی نقش مبنا ARBAC97 در پایگاه داده های رابطه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 روشی برای تحلیل آسیب پذیری شبکه های کامپیوتری بر اساس روابط همبندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
20 روشی کارآ و امن جهت پرسوجوی بازهای روی داده رمز شده XML (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
21 روشی نوین برای وکالت نقش در محیطهای توزیع شده مبتنی بر کنترل دسترسی نقش - مبنا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 رویکرد نمایه رانه ی رده بندی ترافیک: راهکاری برای ایجاد توازن میان امکان اعمال خط مشی ها و حفظ حریم خصوصی کاربران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
23 سیستم تشخیص تهاجم مبتنی بر شبکه عصبیART (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
24 سیستمی برای شناخت شناسایی و اغفال مهاجم در شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 طراحی و پیاده سازی یک سیستم تشخیص تهاجم مبتنی بر توصیف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 فانوس: راهکار مقابله با حملات انگشت نگاری وبسایت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
27 کاربرد نگاشتهای آشوبگونه دافینگ و لزی در افزایش بهینگی دنباله بیت های شبه تصادفی تولید شده توسط M-Sequence (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
28 لزوم حرکت به سمت توسعه اقتصاددانش محور به منظور پیشبرد اهداف جهاد اقتصادی باتاکید برکاربردهای فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
29 مدل رفع ناهنجاری در پایگاه قواعد دیوار آت شهای :ARMتوزیع شده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
30 مدل سازی آسیب پذیریهای شبکه های کامپیوتری با استفاده از شبکه های پتری رنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 مدلسازی و تحلیل آسیب پذیری فایروال با مدل VTG (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
32 مدلی برای اطمینان از بازپیکربندی پویای معماری نرم افزار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
33 مدلی مبتنی بر توابع ترکیبی برای انتشار باز پیکربندی در یک سیستم توزیع شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
34 مدیریت موجودی توسط فروشنده درزنجیره تامین؛مفاهیم و روش ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
35 مکانیزم انتقال حالت بر پایه گراف برای بازپیکربندی پویا در برنام ههای مبتنی بر مؤلفه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
36 مهاجرت سرویس مبتنی بر زمینه در محیطهای محاسبات فراگیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
37 نگاشت مدل های کنترل دسترسی در پایگاه داده های مبتنی بر XML بر اساس نگاشت آنتولوژی ها در وب معنایی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
38 یک الگوریتم بازپیکربندی پویای مطمئن برای معماری نرم افزار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
39 یک مدل اعتماد مبتنی بر هستان شناسی و آگاه از معنا برای محیطهای محاسبات فراگیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران