دکتر مسعود صفایی مقدم

دکتر مسعود صفایی مقدم عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم تربیتی

دکتر مسعود صفایی مقدم

Dr. Massoud Safaei Moghaddam

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم تربیتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "همه روان انگاری" تامس نیگل به عنوان مبنایی برای رویکرد "عصب-تربیت" (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 11، شماره: 1
2 ارائه الگوی قرآنی تغییر درونی مطلوب در انسان به روش نظریهپردازی دادهبنیاد متنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 25، شماره: 89
3 الگوی مفهومی تغییر درونی مطلوب بر پایه قرآن کریم: استنتاج اصول تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 2
4 اندیشه های نومعتزله و تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 7، شماره: 1
5 بررسی ایده دانش فضیلت بنیان بر مبنای نگرش تاریخی به ماهیت دانش (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان به روش اجتماع پژوهشی، بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 1، شماره: 1
7 بررسی تحلیلی ایده بیلدونگ هردر و استنتاج مولفه های مفهومی تربیت بر پایه آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 43
8 بررسی تحلیلی مبانی رویکرد برساخت گرایی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 103
9 بررسی تطبیقی ایده دانش فضیلت بنیان در اندیشه اسلام و غرب و کاربردهای تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 49
10 بررسی تطبیقی تفکر اجتماعی در اندیشه علامه طباطبایی و لیپمن و استخراج دلالت‌های آن در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 1
11 بررسی تطبیقی نظریه هوش اخلاقی حضرت علی(ع) در نهج البلاغه با نظریه فضیلتهای اخلاقی مشترک ادیان(دالسگارد، پیترسون و سلیگمن) و اصول هوش اخلاقی(لنیک و کیل) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 29
12 بررسی دیدگاه برساخت‌گرایی اجتماعی درباره کودکی، و آموزه‌های آن برای برنامه آموزش تفکر به کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 2
13 بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
14 بررسی ماهیت فضایل فکری از نگاه زگزبسکی و تبیین دلالت های آن در آموزش تفکر (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 3
15 بررسی مبانی فضایل فکری با تاکید بر آراء لیندا زگزبسکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 9، شماره: 19
16 بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه های تربیتی از آن ها (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 14
17 بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی مفهوم خلاقیت و دلالت های تربیتی آن در اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
19 بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 2، شماره: 4
20 پیش برنده ها و بازدارنده های دانشگاه ایرانی در دوره معاصر (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 14، شماره: 2
21 تبیین چیستی ساختار خانواده مبتنی بر رویکرد غایت شناسانه با تاکید بر آیات قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 29
22 تبیین چیستی ساختار خانواده مبتنی بر رویکرد غایت شناسانه با تاکید بر آیات قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 29
23 تحلیل محتوای کتب پیام های آسان دوره ی متوسطه اول از منظر مولفه های محبت و مهرورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 1
24 تحلیل مفهومی شایستگی و نقش شایستگی اخلاقی در فرزند پروری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 50
25 جایگاه تغییر درونی مطلوب در اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 5
26 خلاقیت به مثابه فهم اصیل و دلالتهای آن برای تعلیم و تربیت بحثی در هرمنوتیک فلسفی گادامر (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 16، شماره: 61
27 دیدگاههای معرفت شناسی نسبت به راهبردهای یاددهی– یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 1
28 رویکرد نواندیشی اسلامی در حوزه زنان، مبانی و اهداف تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 2
29 کنوانسیون جهانی حقوق کودک و فرصت‌هایی که برای پرورش تفکر مستقل درکودکان ارائه می‌دهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 8، شماره: 2
30 مبانی و اصول اخلاق اسلامی: ارتباط معلم با دانش آموزان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 1
31 مطالعه تحلیلی نهضت معنویت گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت گرا؛ رویکردی اخلاق بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 4، شماره: 12
32 مطالعه تطبیقی آراء تربیتی ژان پیاژه و متیو لیپمن با تاکید بر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
33 نقش ویژگی های شخصیتی، شیوه های یادگیری و فراشناخت در پیش بینی تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 1
34 واکاوی رویکرد «گفت وشنود میان فرهنگی» در اندیشه علامه طباطبایی و ارائه دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 4
35 هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالتهای آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهمفهمی در عرصه تربیت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی فعالیت ها و برنامه های موجود آموزش فلسفه به کودکان (P4C) در ایران به عنوان بستر توسعه علوم انسانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
2 استلزامات تربیتی پرورش یادگیرنده مادام العمر در نظام آموزش رسمی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
3 بازتاب نظریه های جهانی شدن بربرنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
4 بازنمایی مولفه های تفکر همدلانه در روایت معلمان زن از تعاملشان با دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر ایذه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در آموزش و پژوهش
5 بررسی تحلیلی جایگاه آموزش مداوم در برنامه آموزش های فنی وحرفه ای (بر اساس فلسفه آموزش فنی وحرفه ای) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
6 بررسی تحلیلی مبانی فلسفی نهاد امور پرورشی در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
7 بررسی رابطه بین راهبردهای حل مسئله و نمرات ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدائی شهر نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
8 بررسی رویکرد آموزش و یادگیری مادام العمر با نظر به ایده ی بیلدونگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
9 بررسی مبانی روان شناختی معنای زندگی: سازوکاری در راستای تعلیم و تربیت معنی دار (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
10 بررسی میزان توجه به آموزش اخلاق در کتاب های درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
11 تاثیر آموزش هوش اخلاقی مبتنی بر دیدگاه حضرت علی (ع) بر بهزیستی معنوی، شادکامی و رضایت از زندگی معلمان مدارس ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
12 تبیین و نقد مبانی فلسفی معنای زندگی از منظر اگزیستانسیالیسم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
13 تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه اول نظام آموزشی ایران از منظر آموزش حقوق شهروندی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
14 تحلیل و بررسی ارتباط فلسفه اخلاق مبتنی بر فضیلت با فرآیند آموزش مداوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
15 جایگاه تربیت عاطفی در تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
16 رویکرد دین صابیین مندایی به آموزش و یادگیری مداوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
17 فضیلت ایثار و فداکاری در شاهنامه بر اساس نظریه فضیلت ارسطو1 (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
18 فضیلت تدبیر و کاردانی در شاهنامه بر اساس نظریه فضیلت ارسطو (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
19 مقایسهی رویکردهای نظام تربیت معلم ایران با رویکردهای نظام تربیت معلم مبتنی بر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
20 نظریه هوش اخلاقی مبتنی بر دیدگاه حضرت علی (ع) در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام