امیر سرتیپ۲ خلبان ستاد مهدی هادیان

 امیر سرتیپ۲ خلبان ستاد مهدی هادیان دانشگاه علوم و فنون هوائی شهیدستاری

امیر سرتیپ۲ خلبان ستاد مهدی هادیان

Mehdi Hadian

دانشگاه علوم و فنون هوائی شهیدستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.