حمید آیتی

 حمید آیتی ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

حمید آیتی

Hamid Ayati

ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.