هادی رحمتی

 هادی رحمتی مدیر کل بحران استانداری تهران

هادی رحمتی

Hadi Rahmati

مدیر کل بحران استانداری تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.