دکتر محمدمنصور فلامکی

دکتر محمدمنصور فلامکی استاد، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران

دکتر محمدمنصور فلامکی

Dr. Mohammadmansour Falamaki

استاد، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از زبان نسفی؛ بازخوانی پژوهش های صورت گرفته درباره عزیزالدین نسفی (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 16، شماره: 60
2 ایرانیان و باغ سرزمینهای باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 4، شماره: 21
3 Determining the Influential Components on the Continuity of 'Iranian Architectural Identity' during the first Pahlavi Era (Case Study: The Selected Buildings in Tehran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 13، شماره: 1
4 بازتاب کهن الگوی مادر در معماری تاریخی ایران براساس آرای یونگ (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 75
5 بازخوانی کتاب «دگرگونی آرمان ها در معماری مدرن ۱۷۵۰-۱۹۵۰» اثر پیتر کالینز، بر اساس ساختارگشایی دریدا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 44
6 بازخوانی نشانه های زبان ارتباطی بخشی از کتیبه عمارت قلم فرسا در شیراز از منظر نظریه ارتباطی یاکوبسن (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 16، شماره: 60
7 بازشناسی شهر و فضای باز وساخته شده (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 3، شماره: 3
8 بازشناسی مولفه های شکل دهنده هویت ایرانی- اسلامی در خانه های تاریخی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
9 بازشناسی یک پیوند محیطی: فضای کالبدی و فضای زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی جایگاه «ادراکات حسی» و «احساس» در پدیده شناسی فضای ساخته شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
11 پدیده شناسی زمان در حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 24، شماره: 1
12 تبیین آفرینش تعادل جنسیتی در فضا (نمونه موردی: مراکز خرید شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
13 تبیین الگوی طراحی مسکن، بر مبنای معیارهای عینی حس تعلق به مکان از دیدگاه کاربران و طراحان (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 30
14 تبیین الگوی فرایند طراحی فردمحور و مدل آموزش طراحی معماری بر مبنای تفاوت های شناختی یادگیرندگان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 3
15 تبیین نقش پیاده راه ها در ارتقائ امنیت در فضاهای شهری جرم خیز و ایجاد سرزندگی در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 3، شماره: 2
16 تحلیل ابعاد پیدا و پنهان درهم تنیدگی مکان در فضای نیمه باز معماری با استفاده از آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
17 تحلیل ساختار منظر ستایشگاه های مهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 74
18 تحلیل مسئله حقیقت و زمان در حفاظت و مرمت میراث فرهنگی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 69
19 چگونگی های شکل گیری و تکامل آجر در معماری ایرانی (ساختار فیزیکی - شیمیایی آجرها) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 2
20 خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه ۲، پاساژ کویتی های رضا) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 3
21 رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی با تکیه بر نظریه جامعه کوتاه مدت نظریه راهبرد سیاست سرزمینی جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
22 قلمروهای تفاهمی بررسی موردی: ایجاد تلارپیش در ماسوله (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 6
23 گونه شناسی خیال در فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 72
24 مدیریت «خیال» و «خاطره» در فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 7، شماره: 2
25 معماری مسکونی امروز شهر تهران و پروبلماتیک فرهنگ از منظری جامعه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
26 نقش تفکر خلاق و سبک‌های یادگیری در آموزش طراحی معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 5
27 واکاوی ریشه های بحران هویت و تاثیر آن بر سطح کیفی محلات مسکونی (نمونه مورد مطالعه : محله سنگ سیاه شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 48
28 ویژگیهای جایگزینی انسان در محیط طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 6، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باز زنده سازی بافت قدیم تهران با هدف طراحی یک فضای شهری همه شمول؛ مطالعه موردی: بازار مروی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 بازشناسی مفاهیم کالبدی معماری ایرانی در تعامل با فضا، فرهنگ و هویت ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
3 بازنمود اندیشه های نشانه شناسی در خوانش معماری؛نگاه ساختار گرا و پساساختارگرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 بررسی علل کاهش تعاملات اجتماعی و انعطاف پذیری در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
5 بررسی مشارکت و جایگاه آن در تحقق پذیری طرح های احیاء بافت های باارزش تاریخی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
6 بررسی مشارکت و جایگاه آن در تحقق پذیری طرحهای احیاء بافتهای با ارزش تاریخی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
7 بررسی مشارکت و جایگاه آن در تحقق پذیری طرحهای احیاء بافتهای باارزش تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
8 بررسی مشارکت و جایگاه آن درتحقق پذیری طرح های احیاء بافت های باارزش تاریخی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
9 بررسی نقش ساختار کالبدی محلات بر ارتقا سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
10 بررسی نقش مراکز اجتماعی- فرهنگی بر احیای هویت محله ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
11 بررسی وضعیت و علل کاهش تعاملات اجتماعی در جهت ارتقای کیفیت آن در فضاهای باز و نیمه باز مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
12 پژوهش در باززنده سازی محله تاریخی شهر کرمان با تأکید بر ارزش های بافت کهن بر اساس شناخت و تحلیل بافت با شاخص های توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
13 پژوهش در باززنده سازی محله تاریخی شهر کرمان بر اساس شناخت تاریخی و عوامل دگرگون کننده ارزشهای بافت کهن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
14 پوشش های قوسی مسجد جامع گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی
15 تبیین ارزش ها و ماهیت فضای معماری ایرانی مؤثر بر طراحی مرکز چند رسانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
16 تحلیل نشانه شناختی محله های تاریخی کرمان برپایه ارتباط لایه های رمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
17 توازن ادیان ابراهیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
18 حفظ انرژی در ساختمان با استفاده از اصول معماری بومی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
19 رابطه ی اندیشه معمار و فضای معماری در ساختار معماری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
20 سازماندهی و طراحی معماری – شهری مرکز محله (نمونه موردی محله شارق منطقه 7 تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
21 شناخت باغ های ایرانی در دوره قاجار نمونه موردی:باغ علی اباد بجنورد (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
22 طراحی نیایشگاه مشترک ادیان ابراهیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
23 فضای معماری ، ماهیتی کیفی و معنوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
24 گونه شناسی معناگرایی در فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
25 مدیریت انرژی در ساختمانهای مدرن بر مبنای اصول معماری بومی (نمونه موردی: ساختمان مرکز علمی در شهر کرمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
26 معماری ایوان غربی مسجد جامع گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 هنر در دین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
28 هنر در دین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی