محسن پرویز

 محسن پرویز مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

محسن پرویز

Mohsen Parviz

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Acute Hepatorenal Dose Dependent Toxicity of Teucrium Polium Hydro Alcoholic Extract in Rat (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 9
2 بررسی اثر پوشش های حفاظتی با چگالی کم بر پاسخ مخازن مدفون تحت اعمال بار ناشی از انفجار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 9، شماره: 1
3 بررسی اثرات تزریق سوبسترای رنین در هسته آمیگدال مرکزی بر فشارخون شریانی و ضربان قلب در موش صحرایی مبتلا به پرفشاری خون کلیوی عروقی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 4
4 مدلسازی عددی اثر انفجار بر خطوط لوله های مدفون انتقال نفت و گاز در خاکهای مختلف به روش اویلری-لاگرانژی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Investigation of the behavior of Liquid on Pressure in Buried Pipe under Blast (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
2 The Effect of Nigella sativa on Behavioral and weight change in Cuprizone Model of Demyelination (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
3 بررسی آنالیز حساسیت مش بندی لوله آب مدفون در خاک تحت بار انفجار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
4 بررسی پارامتریک اثر انفجار بر روی لوله مدفون در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
5 بررسی تاثیر چگالی سیال در لوله مدفون درخاک های مختلف با توجه به آنالیز حساسیت مش بندی تحت بارگذاری انفجار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
6 بررسی رفتار دینامیکی محافظ کرکره ای بر روی دال بتنی مسلح تحت بارگذاری انفجار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
7 بررسی رفتار دینامیکی مخازن بتنی مسلح غیرمدفون تحت اثر بار انفجار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
8 تحلیل کمانش ورق مستطیلی کامپوزیتی دارای گشودگی با هندسه های مختلف تحت اثر بارهای متغیر صفحه ای با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
9 مدل سازی عددی تاثیر الیاف بر کاهش فشار وارده به مخازن قوسی بتنی مسلح تحت بارگذاری انفجار به روش LBE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
10 مدلسازی عددی تاثیر ضخامت محافظ فلزی در کاهش فشار اعمالی به دال بتنی مسلح در برابر موج انفجار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار
11 مدلسازی عددی رفتار دینامیکی انفجار بر مخازن بتنی مسلح مدفون حاوی سیال در خاکهای مختلف به روش LBE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
12 مدلسازی عددی مخزن قوسی بتنی مسلح نیمه مدفون در خاک تحت اثر بار انفجار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار