دکتر سهراب خان محمدی

دکتر سهراب خان محمدی استاد دانشگاه تبریز

دکتر سهراب خان محمدی

Dr. Sohrab Khanmohammadi

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Multi-Criteria Decision Making Based on Fuzzy- Topsis Theory (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 2، شماره: 4
2 روشی اکتشافی برای حل مسیله در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی بر پایه الگوریتم جستوجوی خفاش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 2
3 طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطای مد لغزشی ترمینال غیرتکین برای سیستم های غیرخطی بر مبنای فیلتر کالمن توسعه یافته تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Efficient Fuzzy Method for Path Planning a Robot in Complex Environments (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 آنالیز و سنتز حالت های چهره با استفاده از شبکه عصبی PNN ومدل فرم پذیر صورت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 اختصاص خازن بهینه در شبکه توزیع توسط الگوریتم ژنتیک با استفاده مستقیم از منحنی بار روزانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه راهکاری برای توزیع بار در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
5 ارائه مدل درخت ارزیابی فازی جهت بررسی سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب سیستم ارزیابی عملکرد مناسب (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
6 ارائه ی یک روش مسیریابی چندمسیره درشبکه های سیارموردی با استفاده ازالگوریتم کلونی زنبورهای مبتنی برتصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
7 ارائه یک پروتکل جدید برای مسیریابی شبکه های موردی سیار با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
8 ارایه مدلی برای تحلیل مدیریت ریسک مبتنی برANPفازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
9 ارایه مدلی برای کنترل ریسک با استفاده از نظریه تصمیم گیری و روش ویکور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
10 ارایه یک روش جدید برای پنهان نگاری ایمن بر روی تصویر با استفاده از الگوریتم تخمین توزیع مبتنی بر اتوماتای یادگیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
11 ارایه یک مدل تصمیم گیری فازی در کشف منبع برای انتقال داده به خوشه مناسب توسط سیستم مرکزی در محاسبات گرید (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
12 ارایه یکتا روش جدید تصمیم گیری مبتنی بر نظریه فازی برای زمانبندی وظایغ در برنامههای موازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
13 انتخاب مناسبترین محل استقرار نیروگاههای جدید با استفاده از تئوریهای تصمیم گیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی برق
14 اندازه گیری فراموشی ناآگاهانه جهت بهینه نمودن نگهداری دانش با استفاده از رویکرد فازی (مورد بررسی: اداره مخابرات استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
15 انیمیشن گفتار توسط مدل فرم پذیرلب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
16 Improved Intelligent Algorithms for Solving Job-shop Scheduling Problems (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 Optimal Robot Movement Using Modified Genetic Algorithm (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
18 Steady State Visual Evoked Potentials for a Brain-Computer Interface by Fuzzy Logic (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران
19 Using fuzzy controller for DC voltage control in a Statcom (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
20 بررسی روشهای شناسایی اشارات دست مبتنی بر بینایی ماشین برای تعامل انشان با ماشین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
21 بررسی کشف منبع در محاسبات گرید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
22 برنامه ریزی و کنترل بهینه قطع و وصلهای شبکه های قدرت توسط یک سیستم خبره (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی برق
23 بکارگیری روش دلفی فازی برای انتخاب یک گروه از آلارمهای سیستم قدرت بر مبنای مدل تخمین ریسک جهت اولویت بندی آنها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
24 بهبود fips با تکنیکهای دلفی و تحلیل سلسله مراتبی برایترکیب با ITIL با هدف طراحی یک چارچوب IT فراگیر در بعد رمزنگاری (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
25 بهینه سازی پایگاه قواعد فازی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
26 پیش بینی دما با استفاده از شبکه عصبی راف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
27 تجزیه و تحلیل حالت و آثار خرابی FMEAبا استفاده از مدلسازی کلامی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
28 تخمین قابلیت اطمینان سیستمها با استفاده تئوریهای فازی و احتمالات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 تخمین و ارزیابی هارمونیکی سیستم قدرت با استفاده از یک روش مدرن ترکیبی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
30 تدوین استراتژی های موسسات آموزش عالی و دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد مدل تحلیل بهبود یافته SWOT (مطالعه موردی: دانشکده پرستاری و مامائی مراغه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
31 تشخیص حالت های چهره از روی تصاویر ثابت و متحرک با استفاده از ویژگی های ثابت و گذرای چهره و شبکه عصبی PNN (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
32 تشخیص حالتهای چهره از روی تصاویر متحرک بااستفاده از Optical Flow و شبکه عصبی RBF (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
33 تشخیص حالتهای چهره براساس نقاط مشخصه صورت با استفاده از شبکه عصبی RBF و منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
34 تعقیب اتوماتیک حرکات لب و نقاط ویژه آن با استفاده از کانتور فعال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
35 توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک کنترل شده با مننطق فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
36 چارچوب فرآیند کاوی با روشهای تشخیص تقلب در یک کاربرد صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
37 چیدمان پایگاه داده ها با الگوریتم ژنتیک و مقایسه آن با الگوریتم TS-greedy (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
38 شبکه های عصبی چند لایه به صورت الگوریتمی برای عیب یابی سیستم های توزیع الکتریکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
39 طراحی پایگاه قواعد در سیستم فازی نوع TSK با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
40 طراحی پایگاه قواعد فازی با استفاده ازالگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
41 طراحی سیستم شناسایی زبان اشاره مبتنی بربینایی ماشین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
42 طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی با در نظر گرفتن دینامیک اعتباری آنها با استفاده از ANFIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
43 کاربرد تئوری تصمیم فازی در انتخاب بهینه مکان پستها و نوع سیستم برق رسانی به مشترکان فشار ضعیف و متوسط شبکه های توزیع (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
44 کاربرد سیستم مدریت بر پایه اطلاعات در محاسبه قابلیت دسترسی نیروگاه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی برق
45 کاربرد شبکه های عصبی در عیب یابی سیستم های توزیع الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
46 کاهش ترافیک در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر رتبه بندی مسیرها (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
47 محاسبه شاخصهای اساسی قابلیت اطمینان ظرفیت تولیدی سیستمهای قدرت با استفاده از کامپیوتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی برق
48 مدل جدید تصمیم گیری در مدیریت قطع برق (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
49 مدل سازی دینامیکی تابع سوخت - تولید نیروگاه تبریز بر اساس شبکه های عصبی تقویت شده و کاهش سوخت و آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
50 مدلسازی و کنترل یک سیستم تولید روباتیک به صورت یک سیستم هایبرید سلسله مراتبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
51 مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری در خصوص سیستم های پشتیبان تصمیم برای اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
52 وش جدید تصمیم گیری فازی برای مسایل انتخابهای چند گانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
53 هوشمندسازی ترافیک خط یک متروی تهران با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
54 یک روش مسیریابی چندمسیره انرژی کارا برای شبکه های سیارموردی با بهره گیری ازالگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
55 یکروش جدید برای بکارگیری و کنترل U.P.S. های موازی در شبکه های قدرت (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق