احمد محقر

 احمد محقر دانشگاه بجنورد

احمد محقر

Ahmad Mohaghar

دانشگاه بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی واحدهای ارزی بانک کشاورزی با استفاده از روش های ترکیبی BSCV و DEA و AHP (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شبیه سازی رویکردهای استراتژیک بانک ملت بر مبنای روش پویاییهای سیستمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
2 Applying GTMA method with Entropy Weight for Strategy Ranking (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه چارچوبی جهت توسعه نقش خلاقیت و نوآوری در تصمیم گیری های استراتژیک سازمان در شرایط عدم اطمینان محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
4 ارائه راهکار برای اندازه گیری رضایت شغلی منابع انسانی با تلفیق روش محاسباتی TACTIC و تکنیکAHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
5 ارائه سیاست های مناسب برای افزایش کیفیت خدمات با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها کتابخانه دانشگاه تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 ارائه یک الگوریتم جدید برای یافتن کمینه های موضعی مساله بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی چندسطحی با پارامترهای تصادفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
7 ارایه مدل مفهومی کیفیت روابط زنجیره تامین شرکت سایپا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
8 ارزیابی تاثیر سیستم مدیریت دانش نگهداری بر جنبه های سرمایه فکری مورد مطالعه : بیمارستان تخصصی رضوی مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 ارزیابی تغییرات بهره وری شرک تهای مدیریت تولید برق با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
10 ارزیابی سرمایه های فکری دانشگاهها با استفاده از شاخصهای نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
11 ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری دربانک سپه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
12 ارزیابی عملکرد واحدهای IT با استفاده از BSC ، FAHP و ELECTRE (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
13 استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برکارایی ایمنی هوانوردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
14 انتخاب چند معیاره ماشین آلات تولید تایر با استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
15 اندیشه سیاسی محمدتقی مصباح یزدی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
16 اولویت بندی مصرف و تخصیص گازطبیعی با رویکردفازی در حوزه علمی پژوهش عملیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
17 FBSQچارچوب تدوین استراتژی : هیبریدی از رویکرد غربالسازی فازی، کارت امتیازی متوازن، تجزیه و تحلیل SWOT و گسترش عملکرد کیفیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 برآورد وزن شاخص های مدل سرآمدی EFQM در صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
19 بررسی تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش بر عملکرد نواورانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
20 بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اجرای موفقیت امیز مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
21 بررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش بر استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان مطالعه موردی: شرکت سایپاپرس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
22 بررسی رابطه مدیریت دانش نگهداری در تاسیسات با ابعاد کیفیت اعتباربخشی کانادایی در بیمارستان رضویمشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
23 بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی مطالعه موردی : بیمارستان افشاریزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
24 بررسی عوامل اثر گذار درون و برون سازمانی بر تسهیم اطلاعات و کیفیت تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 بررسی کارکرد مکانیزم های توانمند ساز در استقرار مدیریت دانش بر پایه مدل پایه های ساختمان دانش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
26 بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی و تخصیص گاز طبیعی با رویکرد فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
27 تاثیر بازاریابی داخلی بر افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
28 تاملی بر نقش پدافند غیر عامل در مدیریت بحران های قومی مطالعه موردی:خراسان شمالی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
29 تجزیه و تحلیل موانع کارآفرینی در ایران با استفاده از DEMATEL فازی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
30 تحلیل تغییرات نرخ سودبانکی و تورم در ا قتصاد ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 تحلیل کارایی شرکت های مخابرات استانهای ایران بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی داده ها وشاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
32 توسعه سیستم Fuzzy TOPSIS با استفاده از وزن های عینی و ذهنی جهت رتبه بندی مراکز کارآفرینی دانشگاه های سراسری تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
33 رتبه بندی تامین کنندگان و تخصیص منابع به آنان با روش تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
34 رتبه بندی شرکتهای حمل و نقل جاده ای در ایران براساس میزان کارائی محاسبه شده با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
35 رویکردفازی در تعیین و تبیین شاخص های مهم اولویت بندی مصرف گازطبیعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
36 سنجش عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیریچندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت آموت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
37 سیستم تولیدی چابک :(AMS) چارچوب و توانا سازنده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
38 شبیه سازی سیستم های کنترل موجودی چند سطحی با پارامترهای تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
39 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمان با رویکرد یکپارچه ISM و GANP (مورد مطالعه: شرکت ملی گازایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
40 شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی مبتنی بر روش دیمتل فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
41 شناسایی و اولویت بندی معیارهای اثر گذار درموفقیت فرایند شکل گیری استراتژی بصورت جمعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
42 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربرکارایی شرکت های هواپیمایی ایران بااستفاده ازرویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
43 عنوان مقاله : اولویت بندی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات با استفاده از DEA/AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
44 کاربرد منطق فازی و تکنیک داده کاوی در اولویت بندی فاکتورهای ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی:پارک های علم و فناوری استان اصفهان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 کاهش نرخ سود بانکی آری یا نه ؟ تحلیلی با استفاده از روش سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
46 مدل برنامه ریزی پورتفولیو (ماتریس BCG‎) بر مبنای داده های قطعی و فازی( مورد مطالعه: شرکت چینی بهداشتی ایساتیس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی