امید رضا دهقان

 امید رضا دهقان دانشگاه بجنورد

امید رضا دهقان

Omidreza Dehghan

دانشگاه بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.