مهدی بیات

 مهدی بیات دانشگاه بجنورد

مهدی بیات

Mahdi Bayat

دانشگاه بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.