مهدی علیپور حافظی

 مهدی علیپور حافظی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی علیپور حافظی

Mehdi Alipour Hafezi

هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی میزان همخوانی میان برچسب های مقالات حوزه کتابداری در پایگاه رده بندی مردمی سایت یولایک و توصیفگرهای اختصاص یافته به همان مقالات در پایگاه لیستا (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 8
2 تحلیل مفهومی الگوی دیجی کوال بر اساس چارچوب نظری پنج -اس (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 11
3 جستاری بر دو دهه مطالعات جامعه علمی کتابخانه های دیجیتالی در ایران: پدیده جهان کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 2
4 مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 5
5 مروری نظام مند بر توسعه هستی شناسی ها با استفاده از فولکسونومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
6 مطالعه گرایش موضوعی پژوهشهای علم اطلاعات ودانششناسی در دانشگاههای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 3
7 مهارت های فنی کتابداران دیجیتال کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کتابخانه های دیجیتالی: مفاهیم و جنبه های فنی - اجرایی (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
2 کتابخانه های مجازی: سرویسها و خدمات (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال