دکتر علی بیت اللهی

دکتر علی بیت اللهی مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر علی بیت اللهی

Dr. Ali Beytolahi

مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر فسفر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه آهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 26، شماره: 2
2 بررسی ریسک فرونشست منطقه جنوب غرب شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
3 تاثیر افزودنی Bi₂O₃ بر جدایش فازی مایع- مایع، تبلور و خواص الکتریکی شیشه- سرامیک های فروالکتریکی سیستم PbO-TiO₂-SiO₂-B₂O₃ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز موزباور و خواص مغناطیسی ترکیبات تشکیل شده در سیستم CaO/Fe2O3 : 1/ 5.5 یه شده به روش واکنش حالت جامد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر قزوین واقع در استان قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان مراغه واقع در استان آذر بایجان شرقی، جنوب دامنه ی کوه سهند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
4 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان میانه واقع در استان آذر بایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
5 استفاده از سونداژ الکترونیکی شلومبرژه در مطالعات آب زیر زمینی سفره آبرفتی شورو (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 اکتشاف آب زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریک در منطقه آب اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
7 الویت بندی مکانی شهر تهران بر اساس میزان ریسک لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
8 اولویت بندی لرزه ای نواحی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
9 برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی برای شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 بررسی اثر افزودن جوانه زای اکسید بیسموت بر اندازه دانه و خواص دی الکتریکی شیشه- سرامیک هایPbTiO3 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
11 بررسی اثر افزودنی هگزان بر خواص مزوپور سیلیکاتی SBA-15 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
12 بررسی اثر تصحیح خط مبنا بر روی جابجایی نگاشت و طیف فوریه بهمراه مثالهایی از زمینلرزه بلده-کجور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
13 بررسی اثر جوانه‌زای اکسید کروم بر روی رفتار تبلور، ریزساختار و خواص مغناطیسی شیشه سرامیک سیستم BaO-Fe2O3-B2O3-SiO2 (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
14 بررسی اثر دما و زمان بر سنتز و تحولات فازی ذرات کالکوپریتی CuInS2 (CIS) به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
15 بررسی اثر زلزله های میدان نزدیک بر طیف پاسخ لرزه ای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
16 بررسی اثر مسیر بر روی پارامتر افت طیفی کاپا(k) به کمک داده های جنبش نیرومند زمین لرزه بم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
17 بررسی پارامترهای اتمسفر، دما و زمان بر سنتز و خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
18 بررسی پتانسیل زمین لغزش القایی در چهار گوش بروجن (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
19 بررسی پراکنش آبهای زیرزمینی با استفاده ازGIS و نقش آن در مدیریت خطوط انتقال فاضلاب شهری- مطالعه موردی گستره شهر بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
20 بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و خواص فوتوکاتالیستی پودرهای مزوپور اکسید تیتانیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
21 بررسی تاثیر ساختگاه بر پارامتر های زمین لرزه الگوی شهر گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
22 بررسی تاثیر عامل پیرسازی محلول اولیه بر ساختار و خواص فیزیکی پودرهای مزوساختار اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
23 بررسی تاثیر فرایند فعال سازی مکانیکی در کاهش سایز ذرات داروی استامینوفن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
24 بررسی تأثیر افزودنی La بر ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت کلسیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
25 بررسی تغییرات ساختاری و خواص مغناطیسی نانو ذرات سیستم Co/Fe2O3 سنتز شده به روش الیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
26 بررسی چگالی زمین لرزه ها و نحوه تغییرات آن نسبت به زمان درحوزه تهران و اطراف آن (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
27 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه با استفاده از داده های لرزه ای درون چاهی در شهر سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
28 بررسی خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت هسته-پوسته ی فریت کبالت-آهن، سنتز شده به روش شیمیایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
29 بررسی روند تغییرات ساختاری با دما در پودر مزوپور اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
30 بررسی ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای نابلور و پهنِ آلیاژFINEMET با افزودنی Al/Ge تولید شده به روش Planar Flow Melt Spinning (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
31 بررسی ساختگاه کارخانه نیزار قم با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریکی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 بررسی سنتز نانو ذرات مگنتیت از تبلور شیشه- سرامیک سیستم Na2O(CaO)-Fe2O3-B2O3-SiO2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
33 بررسی ضریب بزرگنمایی شتاب در دیوارهای خاک مسلح تحت بارگذاری زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
34 بررسی نتایج داده های امواج برشی لرزه ای شکست مرزی جهت تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی در شهر سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
35 بررسی و مقایسه مفاهیم ضریب اطمینان، شاخص قابلیت اطمینان و منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
36 پایش پیش نشانگرهای لرزه ای بر اساس تحلیل دینامیکی ضرایب لرزه خیزی، مطالعه موردی گستره تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
37 پهنه بندی خطر زلزله و نقش آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
38 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سه پارامتر جنس، شیب و بارش باران (مطالعه موردی نقشه چهارگوش بروجن) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
39 پهنه بندی ضریب بزرگنمایی شتاب در شهر بندر عباس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
40 تاثیر افزودن آهن بر روی خواص نوری و فوتوکاتالیستی لایه تیتانیا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
41 تاثیر افزودنی ژرمانیوم بر ریز ساختار و خواص آهنربای Nd-Fe-B زینتری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
42 تاثیر روش حرارت دهی ژول بر ساختار، تحولات فازی و خواص مغناطیسی نوارهای نانو ساختار Fe71Si13.5B9Nb3Cu1Al1.5Ge1 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
43 تاثیر روشهای مختلف تصحیح خط مبنا روی طیف دامنه بهمراه معرفی یک روش جدید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
44 تاثیر شرایط سنتز به روششیمیایی بر خواصمغناطیسی و فیزیکی ذرات نانومتری مگنتیت (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
45 تاثیر فرایند نانوکریستالیزاسیون بر خواص نرم مغناطیسی آلیاژ Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
46 تاثیر نرخ انجماد سریع و افزودنی های C Ti برریزساختار نوارهای انجماد سریع آلیاژهای نانوکامپوزیتی برپایه Nd-Fe-B (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
47 تاثیر نرخ انجماد سریع و افزودنی های Ti و C بر ریزساختار نوارهای انجماد سریع آلیاژهای نانو کامپوزیتی بر پایه Nd-Fe-B (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
48 تاثیرافزودنیGe برخواصمغناطیسی و ریزساختارآلیاژ نانو بلور Nd-Fe-Co-B (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
49 تأثیر افزودنی های Ti و C و فرآیند انجماد سریع بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آلیاژ نانوساختار Nd-Fe-B (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
50 تأثیر سورفکتانت CTAB بر آماده سازی پایه نانوکامپوزیت آلومینا- زیرکونیا در سنتز نانوتیوب کربنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
51 تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی و ساختار سامانه‌های مغناطیسی آلیاژ نانوکریستالین نرم مغناطیس Fe72Si12.5B9Nb3Cu1Al1.5Ge1 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
52 تأثیر عملیات حرارتی سریع بر ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانو ساختار Finemet (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
53 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهر قزوین واقع در استان قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
54 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان مراغه واقع در استان آذر بایجان شرقی، جنوب دامنه ی کوه سهند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
55 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان میانه واقع در استان آذر بایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
56 تحلیل خرابی لرزهای سازه های قاب خمشی فولادی با در نظر گرفتناثرات اندرکنش خاک سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
57 تحلیل خطر لرزه ای نواحی صنعتی اطراف شهر عسلویه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
58 تحلیل خطر لرزه ای و به دست آوردن شتاب در سطح زمین با استفاده از نرم افزار EERA برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
59 تحلیل خطر لرزه ای و تهیه نقشه خطر برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
60 تحلیل دینامیکی ضرائب لرزه خیزی بعنوان روشی در پایش پیش نشانگرهای لرزه ای گستره تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله
61 تدوین سناریوی زلزله بر اساس مدل گسل سناریو- مطالعه موردی گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
62 تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه با مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در گستره شهر سمنان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
63 تعیین شتاب برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران و تعیین درصد تخریب سازه برای این مناطق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
64 توزیع فضائی – زمانی زمین لرزه ها و بررسی مهاجرت تجمعی زمین لرزه های با بزرگای 5 و بزرگتر در پهنه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
65 تهیه نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا به روش سنتز احتراقی محلول با استفاده از سوخت اوره (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
66 تهیه و تدوین سناریوی زلزله بر اساس مدل گسل سناریو بروشFishnet و معرفی نرم افزار آن، مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
67 روش فیش نت برای تحلیل خطر نسبی رانش القایی، مطالعه موردی چهار گوش کوه کلاته (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
68 ساخت شیشه - سرامیک فروالکتریکی PbTio3 و بررسی اثر افزودن اکسید باریم و اکسید بیسموت بر خواص دی الکتریکی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
69 سنتز سیلیکای مزومتخلخل KIT-6 و بررسی اثر دما براندازه حفرات (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
70 سنتز شیمیایی اسپینل آلومینات منیزیم نانو ساختار (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
71 سنتز شیمیایی و بررسی خواص مغناطیسی ذرات نانومتری مگنتیت حاوی مقادیر کم یون Zn+2 به منظور استفاده در مقاصد پزشکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
72 سنتز فیلمهای لایه نازک تیتانیا با ساختار مزوپور منظم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
73 سنتز مکانیکی- شیمیایی و بررسی خواص مغناطیسی نانو پودر فریت کبالت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
74 سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با پوشش دکستران و فعال سازی سطح جهت کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
75 سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با پوشش دکستران و فعال سازی سطح جهت کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
76 سنتز نانوتیوب کربنی برروی نانوکامپوزیت آلومینا- زیرکونیا (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
77 سنتز و بررسی خواص مغناطیسی الیاژ نانو ساختار نرم مغناطیس پایه آهن با ترکیب Fe83.9-xNb3Si3B9Al1PxCu0.1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
78 سنتز و بررسی خواص مغناطیسی هگزافزیت کلسیم جایگزین شده با لانتانم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
79 سنتز و بررسی ریز ساختار و خواص مغناطیسی یک نوع فریت نیکل-روی با استفاده از اکسید آهن ضایعاتی مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
80 سنتز هگزافریت کلسیم با افزودن اکسید لانتانم به روش هم رسوبی شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
81 شبیه سازی گمانه های ژئوتکنیکی با تلفیق داده های ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، جهت تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی خاک ساختگاه و ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در شهر سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
82 کاربردهای خاص و نوین نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن مغناطیسی در تشخیص و درمان بیماریها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
83 لزوم انجام تحلیل ریسک و درجه بندی سازه های موجود در شهر تهران بر اساس نوع عملکرد لرزه ای در برابر زلزله احتمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک با رویکرد آسیب پذیری سازه ها و شریان های حیاتی
84 مدل سازی مستقیم و برگردان داده های پتانسیل خودزا برای آنومالی کروی سه بعدی معدنی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
85 مطالعه ژئوالکتریکی آبخوان های منطقه خورموج - استان بوشهر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
86 معرفی و بررسی روش های ارائه منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
87 مقایسه رفتار تبلور یک شیشه بوروسیلیکاتی حاوی آهن حین افزودن شکر و TiO2 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
88 مقایسه روش های مختلف تحلیل پاسخ ساختگاه بر تعیین شدت بزرگنمایی زلزله در نهشته های جنوب تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
89 مقایسه مقادیر فرکانس غالب وسرعت موج برشی در گستره شهری (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
90 مقررات موجود در استانداردها و قوانین فعلی ساختمان سازی ایالات متحده در خصوص تاب آوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
91 نگاهی به نانو ذرات و مواد نانو ساختار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران