دکتر علی بیت اللهی

دکتر علی بیت اللهی مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر علی بیت اللهی

Dr. Ali Beytolahi

مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Prioritizing of Chaharmahal va Bakhtiari Province Rural Districts based on Population Density- First Step towards Disaster Mitigation Measures (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی ریسک فرونشست منطقه جنوب غرب شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
3 زمین شناسی محور جاده ا ی هراز در استان مازندران با تاکید بر شناسایی مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 30، شماره: 113
4 شناسایی گسل شمال سمنان به روش مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 7، شماره: 1
5 کودکان در برنامه هاى کاهش خطرپذیرى بحران هاى طبیعى- مطالعه موردى شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر وضعیت های محلی خاك بر پاسخ میدان آزاد سطح زمین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر قزوین واقع در استان قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان مراغه واقع در استان آذر بایجان شرقی، جنوب دامنه ی کوه سهند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
4 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان میانه واقع در استان آذر بایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
5 استفاده از سونداژ الکترونیکی شلومبرژه در مطالعات آب زیر زمینی سفره آبرفتی شورو (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 اکتشاف آب زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریک در منطقه آب اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
7 الویت بندی مکانی شهر تهران بر اساس میزان ریسک لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
8 اولویت بندی لرزه ای نواحی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
9 برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی برای شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 بررسی اثر تصحیح خط مبنا بر روی جابجایی نگاشت و طیف فوریه بهمراه مثالهایی از زمینلرزه بلده-کجور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
11 بررسی اثر زلزله های میدان نزدیک بر طیف پاسخ لرزه ای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
12 بررسی اثر مسیر بر روی پارامتر افت طیفی کاپا(k) به کمک داده های جنبش نیرومند زمین لرزه بم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
13 بررسی پتانسیل زمین لغزش القایی در چهار گوش بروجن (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
14 بررسی پراکنش آبهای زیرزمینی با استفاده ازGIS و نقش آن در مدیریت خطوط انتقال فاضلاب شهری- مطالعه موردی گستره شهر بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
15 بررسی تاثیر ساختگاه بر پارامتر های زمین لرزه الگوی شهر گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
16 بررسی چگالی زمین لرزه ها و نحوه تغییرات آن نسبت به زمان درحوزه تهران و اطراف آن (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
17 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه با استفاده از داده های لرزه ای درون چاهی در شهر سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
18 بررسی ساختگاه کارخانه نیزار قم با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریکی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی ضریب بزرگنمایی شتاب در دیوارهای خاک مسلح تحت بارگذاری زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
20 بررسی نتایج داده های امواج برشی لرزه ای شکست مرزی جهت تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی در شهر سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
21 بررسی و مقایسه مفاهیم ضریب اطمینان، شاخص قابلیت اطمینان و منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
22 پایش پیش نشانگرهای لرزه ای بر اساس تحلیل دینامیکی ضرایب لرزه خیزی، مطالعه موردی گستره تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
23 پهنه بندی خطر زلزله و نقش آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
24 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سه پارامتر جنس، شیب و بارش باران (مطالعه موردی نقشه چهارگوش بروجن) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 پهنه بندی ضریب بزرگنمایی شتاب در شهر بندر عباس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
26 تاثیر روشهای مختلف تصحیح خط مبنا روی طیف دامنه بهمراه معرفی یک روش جدید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
27 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهر قزوین واقع در استان قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
28 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان مراغه واقع در استان آذر بایجان شرقی، جنوب دامنه ی کوه سهند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
29 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان میانه واقع در استان آذر بایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
30 تحلیل خرابی لرزهای سازه های قاب خمشی فولادی با در نظر گرفتناثرات اندرکنش خاک سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
31 تحلیل خطر لرزه ای نواحی صنعتی اطراف شهر عسلویه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
32 تحلیل خطر لرزه ای و به دست آوردن شتاب در سطح زمین با استفاده از نرم افزار EERA برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
33 تحلیل خطر لرزه ای و تهیه نقشه خطر برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
34 تحلیل دینامیکی ضرائب لرزه خیزی بعنوان روشی در پایش پیش نشانگرهای لرزه ای گستره تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله
35 تدوین سناریوی زلزله بر اساس مدل گسل سناریو- مطالعه موردی گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
36 تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه با مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در گستره شهر سمنان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
37 تعیین شتاب برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران و تعیین درصد تخریب سازه برای این مناطق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
38 توزیع فضائی – زمانی زمین لرزه ها و بررسی مهاجرت تجمعی زمین لرزه های با بزرگای 5 و بزرگتر در پهنه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
39 تهیه و تدوین سناریوی زلزله بر اساس مدل گسل سناریو بروشFishnet و معرفی نرم افزار آن، مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
40 روش فیش نت برای تحلیل خطر نسبی رانش القایی، مطالعه موردی چهار گوش کوه کلاته (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
41 شبیه سازی گمانه های ژئوتکنیکی با تلفیق داده های ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، جهت تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی خاک ساختگاه و ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در شهر سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
42 لزوم انجام تحلیل ریسک و درجه بندی سازه های موجود در شهر تهران بر اساس نوع عملکرد لرزه ای در برابر زلزله احتمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک با رویکرد آسیب پذیری سازه ها و شریان های حیاتی
43 مدل سازی مستقیم و برگردان داده های پتانسیل خودزا برای آنومالی کروی سه بعدی معدنی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 مطالعه ژئوالکتریکی آبخوان های منطقه خورموج - استان بوشهر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 معرفی و بررسی روش های ارائه منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
46 مقایسه روش های مختلف تحلیل پاسخ ساختگاه بر تعیین شدت بزرگنمایی زلزله در نهشته های جنوب تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
47 مقایسه مقادیر فرکانس غالب وسرعت موج برشی در گستره شهری (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
48 مقررات موجود در استانداردها و قوانین فعلی ساختمان سازی ایالات متحده در خصوص تاب آوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین