کاوه تیمورنژاد

 کاوه تیمورنژاد

کاوه تیمورنژاد

Kaveh Teymournejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الزامات توسعه کیفی آموزش های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
2 بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر کارایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 9
3 بررسی کارآفرینی دانشگاهی از دید اعضای هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی به عنوان نمونه ای از دانشگاه های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
4 سنجش و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
5 عوامل موثر بر آموزش شهروندی با تاکید بر توسعه پایدار شهری مورد مطالعه: شهرداری زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (CASE STUDY: TEHRAN .I MUNICIPALITY) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 بررسی اثربخشی ایجاد دولت الکترونیک در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری
3 بررسی ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت دانش در مدیران ستادی و مدیران مجموعه های ورزشی مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
4 بررسی تاثیر انتخاب استعدادها در پیاده سازی مدیریت استعداد در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی
5 بررسی تاثیر انتخاب استعدادها در پیاده سازی مدیریت استعداد در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
6 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
7 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمند سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
8 بررسی موانع فراروی اخلاق کاری کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 بررسی نتایج مدیریت منابع انسانی الکترونیک(E-HRM) (مورد مطالعه : معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
10 بررسی نقش تبیین کنندگی ابعاد فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی روانشناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
11 مدیریت منابع انسانی مبتنی بردانش، سرمایه فکر و نوآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی