علی اصغر پورعزت

 علی اصغر پورعزت دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

علی اصغر پورعزت

Ali Asghar Pourezat

دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد: عرصه تقابل معناها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 3
2 الگوی مناسب خط مشی گذاری حکومتهای اسلامی مبتنی بر آینده موعود (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
3 اولویت بندی مسایل در تدوین دستور کار برای خط مشی گذاری عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 9، شماره: 18
4 بازپردازی خط مشی های تولید برق با رویکرد مدیریت سبز (مطالعه تطبیقی کشورهای دانمارک، آلمان و ایران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
5 بررسی تاثیر رابطه ادرا ک بی عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
7 بررسی داستان های مسیر شغلی با رویکرد تحلیل روایت (ساختاری و محتوایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 3
8 بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامنشیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 21
9 تبیین ارتباط میان گزاره های اسلام و گزاره های مدیریت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 5، شماره: 9
10 تبیین مختصات حمکرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 1
11 تبیین ویژگی های سیستم مناسب بودجه بندی عمومی برای تحقق پیشرفت عادلانه و کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
12 تجلی مختصات حکومت حق مدار در آرمانشهر شهدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 2
13 تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر بر اطاعت محض اسماعیلیانبا استفاده از الگوی فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 45، شماره: 91
14 تحلیل و بررسی پیش فرض های ارزش شناختی عدالت سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 3، شماره: 5
15 تدوین الگوی توسعه و پیشرفت اجتماعی در پرتو رهنمود های امام علی با رویکرد فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
16 تدوین الگوی توسعه و پیشرفت در پرتو رهنمودهای امام علی(ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 2، شماره: 3
17 تصویرپردازی از دانشکده حکومت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
18 جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه شناسی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
19 چرخه ی حیات نوآوری های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 2
20 خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی،در حد فاصل تدوین تا اجرای قانون اساسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
21 خط مشی گذاری عادلانه در رسانه های دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 27
22 رتبه بندی موانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
23 رصد عوامل موثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
24 روش شناسی پژوهش های میان رشته ای و همکارانه برای حل مسائل انسانی-اجتماعی با بهره گیری از معارف اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
25 ساخت اجتماعی واقعیت آینده در پرتو مطالعات میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 4
26 شاخص های اولویت بندی عادلانه مسائل عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
27 شاخص های مفهوم پردازی از اصطلاح منفعت عمومی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 2
28 شناسایی مولفه های سازمان اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 1
29 شناسایی و رتبه بندی کدهای اخلاقی پزشکی سلامت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 14، شماره: 3
30 ضرورت خط مشی گذاری برای مشارکت بخش خصوصی در حل بحران آب: نقش شرکت های فراملی در تحقق حق بر آب به منزله یکی از حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
31 طراحی مدل سازگارسازی رسانه گری آیین زیارت در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 22، شماره: 48
32 مختصات یابی از تصویر مطلوب حکمرانی زمینه ساز ظهور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
33 مختصات یابی از تصویر مطلوب حکمرانی زمینه ساز ظهور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
34 مدیریت اسلامی، از التقاط ایدیولوژیک تا التقاط علمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 1، شماره: 1
35 مرگ و مردن: روایت های علم اجتماعی و دانش دینی (نظریه اجتماعی، نهج البلاغه، مثنوی معنوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
36 مطالعه اکتشافی عوامل موثر بر رعایت عدالت منطقه ای در اثر خط مشی های مالی وبودجه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
37 مطالعه مزایا و معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی در شرکت ارتباطات سیار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 2
38 مطالعه و مقایسه رویکرد اجتماع محور مدیریت بحران در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 2
39 مفهوم شناسی تطبیقی عدالت زبانی (کارکرد زبان در توسعه عدالت) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
40 ملت سازی در اندیشه و اخلاق حکمرانی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 1
41 نقش کانون های تفکر در تقویت سرمایه اجتماعی با تمهید گسترش مشارکت اقشار مختف جامعه در فراگرد تصمیم سازی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 2
42 واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده سالمندان ایران: فعالیت های بدنی و ورزش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
2 آینده نگاری تاثیر متقابل تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 ارایه راهکارهایی در جهت کاهش پیامدهای منفی حاصل از کنترل احساس خشم در سازمان های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان بهشت زهرا (س)) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
4 ازریابی به کارگیری برنامه ریزی سلولی عصرمدار برای توسعه صنعت فولاد کشور در مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 بازشناسی ماهیت عناصر و فراگردهای توسعه وترویج فرهنگ جهادی در سازمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
6 بررسی اثرهوشمندی در بقا و استمرار نظام اداری دولت (مطالعه موردی: دوره قاجار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
7 بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران ؛مطالعه مورد شورایاری محله یوسف آباد تهران (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
8 برنامه ریزی راهبردی عصر مدار جهت توسعه سناریو های مدیریت منابع نفت ، بر مبنای پیش بینی. (مروری بر پیک نفتی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
9 برنامه ریزی راهبردی عصرمدار جهت حفاظت از محیط زیست خلیج فارس (مورد مطالعه: آب سنگ های مرجانی جزیره کیش) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
10 برنامه ریسی راهبردی عصرمدار برای مدیریت منابع نفت ایران بر مبنای پیش بینی سریهای زمانی از طریق شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
11 بودجه بندی رویه ای : چارچوبی هدایت شونده برای معطوف ساختن سیستم بودجه بندی به تحقق منافع عمومی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
12 تبیین سازمان مبتنی بر انسان بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
13 تعریف الزامات اخلاقی ناظر بر فراگرد پایدارسازی راهبرد در پرتو نهج البلاغه امام علی (ع) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
14 تعیین عوامل کلیدی شکست CFFs در پیاده سازی استراتژی ها در نظام مدیریت سلامت ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
15 چالش های مدیریت بحران آلودگی هوای کلانشهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
16 چالشهای شالوده شکنی مدیر جهادی در ساختار بوروکراتیک رسوبگذاری شده غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
17 چشم انداز شهرهای آینده ایران در افق 1404 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404
18 خیرماندگار در چالش اسناد توهمی و تجلی عقلانیت در نیکوکاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
19 راهبردهای ایجاد شهر الکترونیک (مطالعه موردی،شهرستان اندیمشک) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
20 شناسایی عوامل شکل دهنده شایستگی مامورین کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
21 کاربست ECP برای توسعه دانش درپرتواستعاره کولاژ موردمطالعه: علم اداره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
22 کدهای اخلاق سازمانی فضیلت محور برای کادر درمان (مورد مطالعه: بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو
23 مدیریت تغییر و تحول فرهنگ سازمانی از نظر تا عمل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
24 مهم ترین موانع فرهنگی توسعه شهرهای الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
25 هژمونی وارونگی های تربیتی ؛ شناسایی عوامل مداخله گر شهروندپروری در مکتب تربیت علوی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران