سید هادی ناصری

 سید هادی ناصری دانشگاه مازندران

سید هادی ناصری

Seyedhadi Naseri

دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مدل برنامه‌ریزی موزون خطی به منظور انتخاب تأمین‌کننده مناسب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 ارایه یک مدل برنامه ریزی آرمانی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
3 ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
4 ارزیابی کارایی متقاطع با استفاده از ارزیابی واحدهای مجازی ایده آل و پادایده آل در DEA (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی اصلاح شده برای حل مسایل برنامه ریزی چند هدفه خطی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 بررسی رویکرد دو فازی در حل مساله برنامه ریزی خطی چند هدفه با اعداد فازی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
7 بررسی کاربرد تکنولوژی فازی در پزشکی و سلامت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
8 برنامه‌ریزی احتیاجات مواد (MRP) (مطالعه موردی: شرکت صنایع روشنایی رضا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
9 برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای فازی: روش رتبه‌بندی فازی Jimenez (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
10 برنامه‌ریزی خطی تماماً فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
11 بهینه کردن مکان سرویس دهنده ها بر روی یک خط (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
12 تحلیل حساسیت در مسائل برنامه ریزی خطی فازی با متغیرهای فازی ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
13 حل مساله برنامه ریزی کسری دو سطحی خطی به کمک روش k ام ـ بهترین جستجو (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
14 روش بهبود یافته Tsao در حل مسایل برنامه‌ریزی خطی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
15 رویکرد فازی در مدلسازی زمان بندی پرستاران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
16 رویکرد مقایسه ای برای مساله انتخاب تامین کننده فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
17 رویکردهای نوین مواجهه با ابهام در مسایل اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
18 رویکردی از مسایل برنامه ریزی خطی درشرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
19 زمانبندی تخصیص منابع :مدل های تک ماشینی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
20 ضرورت کاربرد منطق فازی در تحلیل های اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
21 فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
22 کارایی آموزشی گروههای آموزشی دانشگاه شمال- آمل با استفاده از روش رتبه بندی کامل تحلیل پوششی داده ها (AP-DEA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
23 کاربرد برنامه‌ریزی پارامتری در حل مسائل برنامه‌ریزی خطی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
24 مدل فازی تصادفی DEA با خروجی نامطلوب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
25 مساله برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی چند نسبتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
26 مساله فروشنده دوره گرد تعمیم‌یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
27 مقایسه دو رویکرد فاصله ای متمایز در حل مساله برنامه ریزی خطی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
28 هدف ثانویه بی طرف جدید درارزیابی کارایی متقاطع DEA (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
29 یک روش تجزیه بندرز شتاب یافته در حل مسأله برنامه ریزی عدد صحیح (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
30 یک روش حل مسایل برنامه ریزی خطی با پارامترهای خاکستری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران