داریوش رحیمی

 داریوش رحیمی دانشیار دانشگاه اصفهان

داریوش رحیمی

Dariush Rahimi

دانشیار دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تغییر اقلیم برحجم منابع آب و انتقال آب بین حوضه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
2 بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز سد زاینده رود (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
3 پهنه بندی آگروکلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 3
4 تحلیل الگوهای همدید خطرآتش سوزی در جنگل های شمال ایران (استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
5 تحلیل روند سامانه های بندالی نیمکره شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی و پهنه بندی روند بارش(خشکسالی اقلیمی) در حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
2 اجرای برنامه درسی با در نظر گرفتن ویژگی های دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
3 استفاده از الگوریتم جستجوی تابو برای بهینه سازی و تکمیل نواقص داده های سنجش پوشش برفی در مناطق کوهستانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
4 برآورد روند تغییرات دبی در حوضه کارون علیا با استفاده از تابع انتقال سری های زمانی (ایستگاه ارمند) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
5 بررسی ارتباط ریاضی بارفاه اجتماعی به کمک جبر فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
6 بررسی خشکسالی و اثرات آن بر آب های زیرزمینی و کشاورزی شهرستان جهرم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران
7 بررسی خشکسالی و اثرات آن بر آبهای زیرزمینی و کشاورزی شهرستان جهرم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
8 بررسی خشکسالی و مدیریت بحران مطالعه موردی حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
9 بررسی روابط شدت - مدت - تناوب بارندگی ها درشهرستان کوهرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
10 بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
11 بررسی فراوانی معلولیتهای بینایی، شنوایی، ذهنی و حرکتی در مناطق پنجگانه ایران و مقایسه آن با آمار جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
12 بررسی لزوم بکارگیری انرژی های پاک پس از هدفمندی یارانه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
13 بررسی لزوم بکارگیری انرژی های پاک پس از هدفمندی یارانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
14 بررسی لزوم و نیازمندی های آموزش زی - پرشین دردروس ریاضی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
15 بررسی منحنی و روابط ریاضی شدت - مدت - تناوب بارندگی ها در ایستگاه باران سنج ثبات شهرکرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
16 تجزیه و تحلیل برف از نظر هیدرومتئورلوژی و اثرات آن بر دبی رودخانه سراب باباحیدر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
17 تحلیل آماری گرد و غبار در استان کرمانشاه در بازه ی زمانی 2010-1987 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
18 تحلیل خشکسالی های هیدرولوژیکی حوضه خرم آباد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
19 تحلیل سینوپتیک سیستم های موجد گرد و غبار در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
20 صحت سنجی و پیشبینی تغییرات فصلی دما و بارش شبیهسازی شده مطالعه موردی: حوضه سراب،استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
21 ضرورت و روند برنامه ریزی آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
22 کاربرد رویکرد مدلسازی پویایی سیستم در ارزیابی و مدیریت جامع منابع آبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
23 کاربرد رویکرد مدلسازی پویایی سیستم در ارزیابی و مدیریت جامع منابع آبی به منظور ایجاد آمادگی در برابر بحران آب پیشرو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران