شهناز جهانگیری

 شهناز جهانگیری مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان

شهناز جهانگیری

Shahnaz Jahangiri

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.