حسین ایمانی جاجرمی

 حسین ایمانی جاجرمی رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

حسین ایمانی جاجرمی

Hossein Imani Jajrami

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جامعه شناختی خانه های دوم در ایران و بررسیپیامدهای آن(مطالعه موردی شهرستان فراهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 28
2 تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 6، شماره: 3
3 طرح های پیوند اجتماعات محلی روستایی با نظام رسمی آموزش و پرورش در دوره پهلوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان یا امتناع تبدیل شهرداری از سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی: توجه به راه کارهای همکاری و شراکت با سازمان های داوطلبانه (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
2 انتظارات زنان روستایی از دهیاری (روستاهای شهرستان همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
3 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
4 توسعه محلی مردم گرایانه در اجتماعات روستایی مرزی پژوهشی در روستاهای مرزنشین شهرستان سردشت (دریافت مقاله) همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان
5 سنجش اثربخشی عملکرد دهیاریها بعنوان الگوی نوین در مدیریت روستا (مطالعه سه دهیاری بخش رحیم آباد شهرستان رودسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
6 شوراهای محلی و حکومت مرکزی (دریافت مقاله) همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز