محسن میرمحمدی

 محسن میرمحمدی

محسن میرمحمدی

Mohsen Mirmohammadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparing the Performance of Conventional Windows and Double Glazed Windows in Building Energy Consumption (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی رابطه طرحواره های جنسی و عملکردجنسی باتعارضات زناشویی زنان درگیر خشونت خانگی (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 20، شماره: 65
3 مطالعه تجربی غلظت آلاینده های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) در آلودگی هوای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روش های میانیابی در تخمین غلظت ذرات معلق (PM10 و PM2.5) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی ریسک سرطانی و غیرسرطانی BTEX همراه با رسم نقشه های پهنه-بندی این آلاینده در شهر تهران (مطالعه موردی: منطقه 6) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 ارزیابی و مقایسه میزان غلظت BTEX (ناشی از مصرف بیزن) در فضای شهری تهران در سال 97-96 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
4 بحران ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در تولید آلاینده ها (BTEX) و لزوم استفاده روزافزون از انرژی های سبز و تجدید پذیر در فضای شهری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو
5 بررسی آلودگی صوتی و تهیه نقشه های پهنه بندی تراز شدت صوت در منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
6 بررسی اثرات پدیده ال نینو در شرایط تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 بررسی تأثیر MTBE موجود در بنزین در محیط زیست شهری مطالعه موردی: جایگاه های سوخت رسانی و سطح شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 بررسی و سنجش کیفیت هوای باشگاه های ورزشی از آلاینده هایBTEX و ذرات معلق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست
9 بررسی و سنجش کیفیت هوای باشگاه های ورزشی از آلاینده هایBTEXو ذرات معلق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
10 بررسی و سنجش کیفیت هوای باشگاه های ورزشی از آلایندههای BTEX و ذرات معلق (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
11 پیش بینی آلودگی هوای شهر تهران به روش سری زمانی باکس– جنکینز -مطالعه موردی: اقدسیه تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 پیش بینی غلظت مونوکسیدکربن هوای بخشی ازشهرتهران باروش سری زمانی باکس - جنکینز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 پیش‌بینی غلظت مونوکسیدکربن هوای بخشی از شهر تهران با روش سری زمانی باکس – جنکینز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 تصفیه ترکیبات آلی خروجی از صنایع ریخته گری سرد با استفاده از صافی چکنده بیولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 تعیین مقدار اتلاف بنزین در جایگاههای سوخت رسانی شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
16 راه‌اندازی صافی‌چکنده‌بیولوژیکی جهت تصفیه تری‌اتیل‌آمین موجود در جریان هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 سنجش ترکیبات BTEX در جایگاههای سوخت رسانی و سطح شهر تهران و ارزیابی شعاع انتقال آلودگی جایگاهها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
18 سنجش و ارزیابی ترکیبات بی تی ای ایکس در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
19 کنترل آلودگی هوا در صنعت ایزوگام (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 مدیریت طراحی و ساخت ساختمان‌های سبز با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 معرفی روش بیولوژیکی برای تثبیت وکاهش فرسایش خاک وتولید ریزگردها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
22 مقایسه اجرای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و توسعه معاینه فنی خودروها در صرفه جویی انرژی و کاهش آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
23 میزان اتلاف انرژی در پمپ بنزینهای کشور و بررسی روش های کنترل آن (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
24 نقش غلظت الیاف آزبست در آلودگی هوای شهر تهران (مطالعه موردی: منطقه شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
25 نقش غلظت الیاف آزبست در آلودگی هوای شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
26 نمونه برداری و آنالیز آلاینده های بی تی ای ایکس و مقایسه آن با استانداردهای موجود در هوای شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 13 شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
27 نمونه برداری و آنالیز آلاینده های بی تی ای ایکس و مقایسه آن با استانداردهای موجوددر هوای شهر تهران(مطالعه موردی: منطقه13شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا