ناصر برک پور

 ناصر برک پور

ناصر برک پور

Naser Barak Pour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 47
2 تحلیل اثرات فضایی جاذبه های گردشگری شهری بر خدمات گردشگری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 44
3 شهروندی محیط زیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تفرق سیاسی و مدیریتی در اداره منطقه کلان شهری تهران، پیامدها و راهبردها (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
2 حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
3 راهکارهای توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی، پژوهش موردی: محله افغان آباد- شهر گنبد کاووس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
4 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نقش زنان بالای 18 سال در حکمروایی خوب شهری؛ مورد پژوهی: شهر سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
5 مدیریت زمین شهری در ایران، با تمرکز بر مسایل و راهبردهای مدیریت زمین در منطقه هفت شهر کرج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری