راحله خادمیان

 راحله خادمیان عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

راحله خادمیان

Rahele Khademian

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز هاپلوتیپی ژنهای متحمل به شوری HvHKT و 1 HvCBL4 در اکوتیپهای جو Hordeum sp (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
2 اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و محتوای فنول گیاه پونه (.Mentha pulegium L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 اثر کود سیلیس روی کاهش خسارت کرم ساقه خوار برنج [Chilo suppressalis (walker)] در مزارع برنج شمال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
4 ارزیابی کارایی موتاژنی دو نوع موتاژن فیزیکی (اشعه گاما) و شیمیایی [اتیل متان سولفونات (EMS) ] در ایجاد صفات موتانت در برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ایجاد جنین زایی سوماتیکی مستقیم در ریزنمونه های برگ آنتوریوم Anthurium andraeanum (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
6 ایجاد موتانت های پا کوتاه، زودرس و دارای عملکرد بالا در رقم برنج طارم محلی (Oryza sativa L.) با استفاده از پرتوتابی گاما و EMS (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و محتوای پرولین و مالون دی آلدهید گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
8 بررسی ترکیبات اسانس و برخی پارامترهای رشدی گیاه شوید تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
9 تجزیه فیلوژنی ژن کاندیدای تحمل به تنش شوری، HvCBL4 در اکوتیپهای جو (Hordeum sp.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
10 تولید لاین های موتانت پاکوتاه ، زودرس و با عملکرد بالا در رقم طارم محلی (Oryza sativea L.) از طریق پرتوتابی گاما (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
11 ریزازدیادی از طریق ایجاد اندام شبه پروتوکورم در Anthurium andraeanum رقم Midori (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
12 غربالگری تعدادی ازژنوتیپ های برنج ایرانی برای مقاومت به کرم ساقه خوار برنج chilo suppressalis walker درشرایط مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 غربالگری تعدادی ازژنوتیپ های برنج ایرانی برای مقاومت به کرم ساقه خوار برنج chilo suppressalis walker درشرایط مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 کاربرد فناوری هسته ای در اصلاح گیاهان زراعی باغی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
15 مطالعه تاثیر تنش خشکی و اثر تعدیل کنندگی کود سوپر جاذب زیولیت در گیاه شوید (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 مطالعه تنوع ژنتیکی القائی با اشعه گاما در صفات بذری گیاه بادرنجبویه .Study of induced genetic variation by gamma rays in seed traits of Mellissa officinali L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
17 همسانه سازی مولکولی، شناسایی و بررسی بیان ژن گلوتاتیون ردوکتاز تحت تنش خشکی در انگور عسکری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران