حسن برجی

 حسن برجی گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

حسن برجی

Hassan Borji

گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A survey of ecto- and endo-parasites of domestic pigeons (Columba livia) in Mashhad, Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 4، شماره: 2
2 First Report of Dictyocaulus arnfieldi Infestation in a Horse in Mashhad, Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 2، شماره: 1
3 مطالعه کارایی داروهای آلبندازول و لوامیزول علیه نماتودهای گوارشی در گله های گوسفند شهرستان مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بستر کشت پالم پیت و پرلیت بر میزان نیتروژن، پتاسیم وخصوصیات کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 اثر بستر کشت پالم پیت و کوکوپیت بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اثر کاربرد فیلتردر اطراف قطره چکانهای SDI در خاک در شرایط استفاده از فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 اثرات تجویز آویشن شیرازی Zataria multiflora بر تعادل سایتوکاینی Th1/Th2 ( IFN-γ/IL4 در موش های آزمایشگاهی آلوده با کیست هیداتید (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
5 ارزیابی اثربخشى داروهاى آلبندازول، فنبندازول، آیورمکتین علیه نماتود هاى تنفسى گوسفندان شهرستان داورزن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
6 ارزیابی تاثیرگذاری کمپوست حاصله از تولید زباله بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
7 امکان استفاده از روش های پاکسازی بیولوژیکی ارسنیک، در مکان های آلوده به ارسنیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 Cancer immunotherapy by hydatid cyst (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
9 بررسی اپیدمیولوژیک سن، جنس فصل بر میزان فراوانی دیپتالونما اوانسی در شتران کشتاری شهرستان مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 بررسی تغییرات خونی در شتران الوده به انگل دیپتلانمااونسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
11 بررسی چندماده شیمیایی بر کیفیت میوه پرتقال رقم والنسیا (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
12 بررسی روشهای پاکسازی روی در مناطق آلوده صنعتی و کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی میزان آلودگی به انگل های گوارشی در سوارکاری های اطراف مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
14 بررسی میزان شیوع الودگی به دیکروسلیوم در دامهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی مشهددر طی سالهای 1385 تا 1387 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
15 بررسی میزان شیوع الودگی به فاسیولا در دامهای کشتار شده در در کشتارگاه صنعتی مشهددر طی سالهای 1385 تا 1387 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
16 بررسی میزان شیوع کیست هیداتید انسانی دربیماران جراحی شده در بیمارستان های شهرستان مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
17 بررسی میزان فراوانی آلودگی های کرمی جوندگان شهرستان کلات خراسان رضوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
18 بررسی وضعیت آلودگی گوسفندان و بزهای کشتارگاه اهواز به ترماتود های کبدی در سال 1389 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
19 پاسخهای ایمنی هومورال علیه کیست هیداتید در بره های آلوده شده تجربی با پروتواسکولکس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
20 شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای نژاد سانن در یکی از دامداری های اطراف مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
21 گزارش هابرونمیازیس چشمی در یک نریان نژاد ترکمن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران