نوشین راستکاری

 نوشین راستکاری دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

نوشین راستکاری

Noushin Rastkari

دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ریسک سرطان زایی و غیرسرطان زایی باقیمانده DDT و متابولیت های آن در شیر پاستوریزه در جمعیت عمومی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
2 بررسی میزان ید نمک های خوراکی در سطح مصرف خانوارهای تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
3 تخریب کاتالیزوری تری کلوسان با استفاده از سیستم ترکیبی نور زنون TiO2@ Goبهینه سازی پارامترهای اولیه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
4 سنجش نشانگر زیستی IL-6 در هوای بازدمی با استفاده از دستگاه جمع آورنده میعانات بازدمی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
5 مهاجرت آلومینیوم از دسته بندی نیمه منعطف به درون غذاهای بسته بندی شده در طی مدت نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر روشهای شستشو و مدت زمان نگهداری بر محتوی آنتی اکسیدانی در سبزیجات تازه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 استخراج ماده رنگی بتا کاروتن از پوست میوه نارنج و بهینه سازی عوام ل موثر در جذب اسپکتروفوتومتری آن با روش فاکتوریل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 بررسی عوامل موثربررنگرزی الیاف پشم با گیاه Chrozophora sabulosa به روش تاگوچی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
4 بررسی غلظت هالواستیک اسیدها در آب خروجی تصفیه خانه های شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
5 دفعات مختلف انجماد آب های بطری شده و ارزیابی خطر سلامتی ناشی از مصرف آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
6 سنجش نشانگرهای زیستی افراد جوان به منظور ارتباط آن با آلودگی هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا