اکبر اسلامی

 اکبر اسلامی دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

اکبر اسلامی

Akbar Eslami

دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی جاری سازی برنامه ی ایمنی آب (WSP) سازمان بهداشت جهانی و مدیریت ریسک در سیستم آبرسانی شهر سرایان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 57
2 Evaluation of microbial contamination of ready-to-eat foods (pizza, frankfurters, sausages) in the city of Ilam (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 2
3 Removal of parachlorophenol from the aquatic environment by recycled used tires as an adsorbent: Characterization, adsorption, and equilibrium studies (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
4 Status and Challenges of Medical Waste Management in Hospitals of Iran (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 9
5 بررسی حذف فلزات سنگین از محیطهای آبی با استفاده از فنآوری زیست پالایی مطالعه مروری (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی روند تغییرات پنج ساله غلظت نیتریت و نیترات منابع آب زیرزمینی شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی از سال 1385 تا 1389 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 1
7 بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق PM10 و تعیین شاخص کیفیت هوا در شهر کرمانشاه از سال 1384 تا 1391 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 2، شماره: 1
8 بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن از محلولهای آبی (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 3
9 بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 3، شماره: 3
10 بهینه سازی فرآیند انعقاد جهت حذف COD و رنگ از فاضلاب واحد رنگرزی یک کارخانه فرش ماشینی و ارزیابی تجزیه پذیری بیولوژیکی پساب حاصل (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 3
11 حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از خاکهای رس طبیعی اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
12 حذف4-کلروفنل از محیط های آبی با استفاده از جاذب نانو ساختار اکسید گرافن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 95
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی و شیوه های گزارشگری مدیریت با تاکید بر حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
2 ارزیابی بهترین روش درون یابی در پهنه بندی خورندگی و رسوب گذاری آب روستاهای بجنورد با استفاده از GIS (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
3 ارزیابی ریسک و آنالیز/ خطرات مهم در سیستم آبرسانی شهر سرایان با استفاده از برنامه ایمنی آب و ماتریس امتیازدهی ریسک سازمان جهانی بهداشت (WHO) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
4 ارزیابی عملکرد فرآیند انعقاد و لخته سازی متداول درترکیب با فرآیندهای فنتون فتوفنتون و فنتون اصلاح شده در تصفیه شیرابه محل دفن مواد زائد جامد شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 ارزیابی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد جنوب تهران برای مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
6 Does pristine polystyrene nanoparticles exposure at different dose cause behavioral disorders in rats (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
7 Human Health Risk Assessment of Chromium in Drinking Water: Birjand, Iran (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
8 بررسی اثرات سمی میکروپلاستیک ها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
9 بررسی تطبیقی کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آبهای بطریشده با استانداردهایملی و مشخصات برچسب – مطالعه موردی شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
10 بررسی حذف باقیمانده یداروی تتراسایکلین از محیط های آبی با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر تولید رادیکال سولفات (SR-AOP) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
11 بررسی رابطه بین شیوه های گزارشگری مدیریت و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
12 بررسی روند تغییرات نیتریت و نیترات در منابع آب زیرزمینی شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) از سال 85 تا 89 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
13 بررسی غلظت اکتیویته رادیونوکلئیدهای طبیعی در آب های معدنی بطری شده ایران درسال 1393 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
14 بررسی فرایند فروشویی زیستی (بایولیچینگ) در تصفیه آلاینده های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
15 بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آبهای زیرزمینی به روش هوادهی چکه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی کاربرد فرآیندهای انعقاد و اسید کراگینگ دربهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن کشی زیتون (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
18 بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی منابع تانیت آب آشامیدنی روستاهای شهرستان زنجان 1382 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زاید جامد در سال 86 -1385 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 جذب آرسنیک پنج ظرفیتی از محلول آبی توسط کاه گندم اصلاح شده مطالعه سینتیک و ایزوترم (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
21 حذف -4 کلرفنل از محیط های آبی با استفاده از گرانول های نانو ذرات اکسید گرافن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
22 حذف موارد آلی مقاوم رنگزا با استفاده از فرآیند الکترواکسیداسیون پیشرفته و بررسی اثر کاتالیزوری یون فروبر راندمان حذف و کارایی جریان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
23 حذفCOD, BOD نیترات و فسفات از پساب فاضلاب شهری با نانوذرات اکسید آهن Fe3O4 (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
24 حضور ترکیبات سرطان زا در آب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور