آذر صائمیان

 آذر صائمیان رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت -  انجمن مدیریت ایران

آذر صائمیان

Azar Saemian

رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت - انجمن مدیریت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جهانی شدن اقتصاد ایران با نگرشی بر روش SWOT (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
2 چالش های ایران برای ورود به سازمان تجارب جهانی با استفاده از الگوی SWOT (ارائه الگوی کاربردی از بکارگیری استراتژی ها SWOT) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک