دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی Professor at Tarbiat Modares University

دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

Dr. Ebrahim Vasheghani Farahani

Professor at Tarbiat Modares University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش و پرورش مهندسی شیمی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 8
2 اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 1
3 اثر دما،آغازگر و پایدار کننده براندازه ذرات پلیمر در پلیمر شدن تعلیقی استیرن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 6
4 اصلاح روش خالص سازی دیمر حلقوی لاکتید (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 3
5 افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات از متانول به وسیله متیلوباکتریوم اکستروکوینس و سوبسترای مخلوط (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 5
6 بررسی اصلاح سطح سلول های قرمز خون با پوشش پلیمری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 5
7 بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs)در راکتور لجن فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 17، شماره: 6
8 بهینه‌سازی تولید بیواتانول از باگاس نیشکر پیش تیمار اسیدی شده با به کارگیری پیکیا استیپیتیس (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 9
9 پوشش دهی سطح سلول های جزایر لانگرهانس با پلی اتیلن گلیکول فعال شده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 6
10 تعیین شرایط بهینه تهیه نانوذرات از پلیمر طبیعی کیتوسان (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 5
11 تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
12 تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
13 حفظ رطوبت خاک با استفاده از پلیمرهای جاذب آب (هیدروژل) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 1
14 ساخت و طراحی سامانه دارویی اهسته رهش اسیکلوویر در مقیاس نانو (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 4
15 سینیتیک جذب آب توسط پلیمرهای ابرجاذب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
16 طراحی سیستم آهسته رهش الانزاپین با استفاده از گلیسرول مونوئولئات (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 17
17 مقایسه کارایی زیست پلیمر های مختلف درتصفیه آب (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزادسازی تئوفیلین از حامل طبیعی موم زنبورعسل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 استخراج کیتین از پوست میگو ب منظور کاربرد در تهیه داربست استخوانی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
3 استفاده از کشت آغازگر ماست برای تولید نوشیدنی با پایه لبنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
4 استفاده از مولکول نگاری پلیمری برای جداسازی ال - لیزین از محلول آبی رقیق (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 امکان سنجی بارگذاری آنتی بیوتیک ها در نانوذرات مغناطیسی کاتیونی دکستران اسپرمین برای دارورسانی به عفونت های مغزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
6 بررسی اثر پوشش پلیمری روی سطح سلول های جزایر لانگرهانس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 بررسی اثر تغییر فشار بر واکنش سنتز فیشر-تروپش در فاز فوق بحرانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی اثر دما بر میزان شاخ های شدن درحین پلیمریزاسیو ن محلولی وینیل استات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بررسی اثر شرایط کشت دینامیک بر چسبندگی سلول های بنیادی مزانشیمی و کلسیمی شدن داربست های الکتروریسی شده PCL-nHA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 بررسی اثر شرایط کشت دینامیک بر چسبندگی سلول های بنیادی مزانشیمی و کلسیمی شدن داربست های الکتروریسی شده PCL-nHA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 بررسی استحکام مکانیکی میکروکپسولهای چند لایه هسته-پوسته آلژینات-ژلاتین با هسته مایع یا نیمه مایع (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 بررسی ایزوترم های جذب در پلیمر منقوش به ال - لیزین (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی پارامترهای موثر در تولید ریزذرات لیپیدی حاوی پتاسیم کلراید به منظور آزاد سازی در محیط برون تنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 بررسی تاثیر دما، نوع و غلظت شروع کننده بر متوسط و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون تعلیقی استایرن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 بررسی تاثیر نوع و غلظت پایدار کننده بر متوسط اندازه ذرات و توزیع آن در پلیمریزاسیون سوسپانیونی استایرن (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بررسی تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد بیوراکتور بستر آکنده حالت جامد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 بررسی تولید آنزیم اورگانوفسفروس هیدرولاز در فلاوباکتریوم و اندازه گیری فعالیت آنزیمی آن (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
18 بررسی روش اتصالEDC-NHS به منظور اتصال پادتن Anti-HER2 به نانوحاملهای مغناطیسی اکسیدآهن - دکستران اسپرمین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 بررسی عملکرد و در دسترس پذیری جزایر لانگرهانس پوشش داده شده توسط مونومتوکسی پلی اتیلن گلایکول دی سوکسینیمیدیل کربنات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 بررسی کارایی یک سامانه نوین دارو رسانی بر پایه نانوذرات آلبومینی در آزمایش های بیرون تنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
21 بررسی میزان اتصال متوکسی پلی اتیلن گلیکول فعال شده به سطح سلولهای قرمز خون (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 بهبود خواص هیدروژل تزریقی و در جا تشکیل شونده کیتوسان به کمک گرافن اکساید برای مهندسی بافت قلب (دریافت مقاله) ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
23 بهینه سازی پارامترهای موثر در سامانه دارویی آهسته رهش آسیکلوویر درمقیاس نانو (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 بهینه سازی و ساخت نانوذرات اودراجیتRS POبا استفاده از حمام آلتراسوند (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 پلیمریزاسیون محلولی وینیل استات در ایزوپروپیل و اثر الکلها بر شاخه ای شدن (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 تأثیر متغیرهای آزمایشگاهی موثر بر عملکرد بیوراکتور حالت جامد زیموتیس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 تجلی زندگی و مرگ در اشعار باباطاهر همدانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»
28 تعیین مناسب ترین مدل پارامتریک برآورد ویژگیهای هیدرولیکی ترکیب خاک- پلیمرطی دوره های متوالی تر و خشک شدن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
29 تولید بیواتانول از همی سلولز باگاس نیشکر در پیش تیمار اسید رقیق با مخمرPichia stipitis (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 تهیه داربست مهندسی بافت استخوان با استفاده از کیتین استخراج شده از پوست میگو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
31 تهیه دانه های هسته- پوسته بر پایه کیتوسان با تلفیق روش الکترواسپری و روش نازلهای هم محور یا Oriffice method (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 تهیه نانوذرات کیتوسان و بهینه سازی متغیرهای موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
33 تهیه هیدروژل درجا تشکیل شونده تزریق شدنی از صمغ طبیعی کتیرا و استفاده از آن دررهایش کنترل شده پروتئین ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 تهیه یک هیدروژل تزریقی با پیوند زنی تیرامین بر روی گروه های متیل استرکتیرای اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 جداسازی یک باکتری جدید تثبیت کننده هیدروژن برای تولید پلی بتا هایدروکسی بوتیرات (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
36 رهایش هدفمند داروی دوکسوروبیسین از نانو حامل های مغناطیسی دکستران اسپرمین عامل دار شده به پادتن HER2 برای درمان سرطان سینه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 ساخت یک سامانه بیانی خودالقایی جدید بر اساس پروموتور ohrB در باسیلوس سوبتیلیس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
38 سنتز کوپلیمر دوگانه دوست در دمای پایین بر پایه کندرویتین سولفات برای کاربرد در دارورسانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 شرایط بهینه تولید نانوذرات آلبومینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 کاربرد نانو ذرات مزوپروس سیلیکا به عنوان سامانه حمل آنتی اکسیدان های طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
41 مطالعه و بررسی تورم تعادلی و دینامیک هیدروژلهای آنیونی با و بدون اعمال بار مکانیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران