پرویز نصیرخانی

 پرویز نصیرخانی مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

پرویز نصیرخانی

Parviz Naserkhani

مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض الحسنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 6، شماره: 1
2 برآورد تابع هزینه های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت دانش مطالعه موردی : حوزه ستادی نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
2 ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
3 اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
4 برآورد اثر ایمان بر تخصیص وجوه پس انداز (بررسی تجربی شاغلین بخش غیر دولتی شهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
5 بررسی آثار مثبت منابع اقتصادی از دیدگاه توسعه ملی از طریق افزایش آگاهی های عمومی (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
6 بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی بر انگیزش شغلی « اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان زاهدان» (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
7 بررسی تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر بیکاری و توزیع درآمد (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
8 بررسی تاثیرات بحران نفتی 2014 بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
9 بررسی میزان قدرت ارتباط رشد اقتصادی بلند مدت سری زمانی و اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
10 تاثیر استراتژی بازاریابی و فروش بر گسترش کیفیت محصول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
11 تاثیر سرریزهای تحقیق وتوسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران 1387- 1375 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
12 تبیین نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
13 دانشگاه های نسل سوم و کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
14 راه های ورودی بازارهای بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
15 سرمایه داری شرکتی و مدافعان ایدیولوژیکی آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
16 سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان در راستای رشد تولید داخلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
17 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توانمندی های پویای کارکنان شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
18 شناسایی و رتبه بندی عوامل توانمندسازی در اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
19 مالیات اسلامی و نابرابری درآمد: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
20 مطالعه زیرساختهای استقرار واجرای سیستم های مدیریت دانش فرآیندگرا در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
21 مقایسه اقتصاد دانش بنیان ایران با کشورها ی پیشرفته اقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
22 نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
23 نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه بخش های اقتصادی مطالعه موردی سواحل مکران (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
24 نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
25 نقش محوری دانشگاه ها در تحقق اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور