الهه حجازی

 الهه حجازی دانشیار

الهه حجازی

Elaheh Hejazi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی برمیزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
2 ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 57
3 ادراک سودمندی تکالیف آمار: مطالعه کیفی یک ناهمسویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 24
4 بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبک هویت در رضامندی روانی و تنیدگی ادراک شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان زنان هییت علمی دانشگاه های شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 3، شماره: 2
6 پیش بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان از طریق حمایت اجتماعی ادراک شده،خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
7 تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش آموز و سطح کلاس بر بهترین اهداف شخصی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 51
8 تحلیل موازی: روشی برای تعیین تعداد عامل ها (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
9 در جستجوی درک روابط معنادارمیان کارکردها و توانمندسازی روانشناختی سازمان مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 20
10 رابطه ادراک از ساختار هدفی کلاس،سبکهای تفکر، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 3
11 رابطه تاب آوری و بهزیستی روان شناختی:نقش واسطه ای خوش بینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
12 رابطه تکالیف برانگیزنده با تاب آوری تحصیلی : نقش واسطه ای اهداف تبحری و ادراک شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
13 رابطه ی سبک های هویت با مولفه های سازگاری دانش آموزان: بررسی نقش واسطه ای تعهد* (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 42
14 رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی سیاهه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ( نسخه ی 2016 دانشگاه دلاویر) در دبیرستان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
15 ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی ابزار نشانگرهای بزرگسالی در جمعیت دانشجویی:روایی و پایایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 35
16 مقیاس بندی چندبعدی و سودمندی آن درحوزه های مختلف روان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
17 موانع توسعه علمی ایران در حوزه علوم انسانی با تاکید بر عنصر فرهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 11، شماره: 43
18 نقش واسطه ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبک‎های والدگری و تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
19 ویژگیهای روانشناختی و امید به آینده در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی کاربست روش خودبازبینی در افزایش توجه و پیشرفت درسی دانش آموزان با مشکلات یادگیری اختلال در درس خواندن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 تعیین نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در رابطه بین ادراک از ساختار کلاس و هیجان تحصیلی خشم بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
3 تعیین نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در رابطه بین ادراک از ساختار کلاس و هیجان تحصیلی کسلی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
4 تعیین نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در رابطه بین ادراک از ساختار کلاس و هیجان تحصیلی لذت بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
5 رابطه تاب آوری با قصد ترک شغل: با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی و استرس شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
6 رابطه عوامل بافتی و درگیری تحصیلی، نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
7 رابطه مکانیسم های دفاعی و سبکهای هویت با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان کارشناسی کوی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی
8 رابطهی خلاقیت و ویژگی های شخصیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
9 رابطهی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
10 ساخت، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس کمک طلبی پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
11 عوامل اجتماعی مؤثر بر مفهوم خود و سبکهای هویت؛ مقایسه دختران دانش آموزان ایرانی و افغانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
12 نقش انجمن های علمی در توسعه علوم مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
13 نقش مدرنیته در تحول شناخت: مقایسه سه خرده فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت