دکتر گودرز افتخارجهرمی

دکتر گودرز افتخارجهرمی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر گودرز افتخارجهرمی

Dr. Gudarz Eftekhar Jahromi

استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استناد به نقض حق دادرسی منصفانه در اداره ثبت اختراع اروپا به عنوان مبنایی برای طرح دعوای سرمایه گذاری خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 96
2 الگوی خصوصی سازی ساختار اداره مناطق آزاد تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
3 بنمایه های رومی حقوق عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 62
4 تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 91
5 تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تاخیر در تادیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 71
6 تعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 38، شماره: 64
7 تعامل استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) با استثناء بهداشت عمومی در حقوق سرمایه گذاری بین المللی با تاکید بر کووید۱۹ (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 116
8 جستاری در نظریات مطرح در باب ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان با تاملی بر قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 81
9 چالش های مبتنی بر اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز با تاکید بر قراردادهای موسوم به IPC (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
10 مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 86
11 نحوه اعمال صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 88
12 نظارت پذیری شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل با تاکید بر دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 78
13 نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 27
14 نقد کتاب: هفت اقلیم «عقل» در روششناسی حقوق بینالملل نگاهی تحلیلی به کتاب «سیر عقل در منظومه حقوق بینالملل» (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 36، شماره: 60
15 وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 33
16 همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛ با نگاهی به فقه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 3، شماره: 1
17 یک همایش- یک نگاه؛ کاوشی در جرم سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از سواستفاده از دستگاههای کارتخوان بر مبنای قواعد فقهی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
2 مسئولیت مدنی بانک ها ناشی از جرایم سایبری متاثر از فناوری های نوین ارتباطی در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم