دکتر حمیدرضا علومی یزدی

دکتر حمیدرضا علومی یزدی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حمیدرضا علومی یزدی

Dr. Hamid Reza Olumi Yazdi

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 33
2 جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 5، شماره: 19
3 چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 4
4 حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 8، شماره: 29
5 داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 11
6 شرط التزام عام Umbrella Clause در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 43
7 شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع (بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 11
8 شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
9 صلاحیت مراجع داوری برای تجدید نظر:بازخوانی رویه دیوان داوری ایران-ایالات متحده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 37
10 مداخله دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویه قضایی و ارائه الگو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 22
11 مغفول تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان، ایران به کنوانسیون بیع بین المللی سازمان ملل متحد 1٬980) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 5