لیلا مهستی جویباری

 لیلا مهستی جویباری دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

لیلا مهستی جویباری

Leila Mahasti Joybari

دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.