امیرمحمد اخوان

 امیرمحمد اخوان کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

امیرمحمد اخوان

Amirmohammad Akhavan

کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده ازروش تلفیقی ماتریس آیکولد و لئوپلد درارزیابی اثرات محیط زیست منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 تأثیر الگوهای ساختار شهری پیشرو در مدیریت مصرف انرژی (با تأکید برهیافت های ریو+20) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
3 تدوین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارگردشگری سبز با استفاده ازتکنیک Swot مطالعه موردی طرح ملی منطقه نمونه گردشگری پل بابامحمودقلعه سرشیرپیربکران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
4 شناسایی ابعاد آلودگیهای محیط زیست ناشی از اجرای طرح های توسعه مناطق نمونه گردشگری با تاکید بر مدیریت آلودگی پساب و پسماند مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 طرح راهبردی- عملیاتی، رویکردی نوین بر نسل سوم طرح های توسعه شهری (نمونه موردی:طرح راهبردی عملیاتی مرکز حوزه شرق شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 نقش گردشگری کشاورزی در توسعه پایدار مناطق روستایی مطالعه موردی: طرح ملی منطقه نمونه گردشگری پل بابامحمود قلعه سرشیر پیربکران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)