محمدرضا دهقان مهرجردی

 محمدرضا دهقان مهرجردی معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد

محمدرضا دهقان مهرجردی

Mohammadreza Dehghanmehjerdi

معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.