حسین اترک

 حسین اترک دانشیار دانشگاه زنجان

حسین اترک

Hossein Atrak

دانشیار دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Argument in Defense of Voluntary Euthanasia (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 28
2 بررسی دلالت آیه اطیعوا بر عصمت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 11، شماره: 1
3 بررسی نقش جبرئیل در نزول لفظی وحی از منظر عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 24، شماره: 93
4 برساخت گرایی اخلاقی کریستین کرسگارد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 25
5 پارادوکس های تایید (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 2، شماره: 5
6 پلورالیزم هستی شناختی و معرفت شناختی در فلسف ه کارل یاسپرس (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 1، شماره: 4
7 تاثیر نگرش فوق تجردی به نفس بر سبک زندگی انسان بر اساس فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 9، شماره: 17
8 تبیین و تحلیل مفهوم وظیفه در اخلاق کانت (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 14، شماره: 56
9 تقریری جدید از وظیفه گرایی نتیجه گرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 3، شماره: 9
10 توجیه معرفتی باورهای دینی از نگاه ویلیام آلستون (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 4، شماره: 12
11 چیستی علم ربایی در اخلاق پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 12، شماره: 3
12 سیرتطورنظریه اعتدال دراخلاق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 14
13 مساله شر و فاعلیت خدادر جهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 8، شماره: 21
14 معانی عدالت در اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 69
15 معناشناسی خوب از نظر ناول اسمیت (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 82
16 معنای دروغ مصلحت آمیز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 12
17 منشا الزام های اخلاقی از نظر کریستین کرسگارد (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 22، شماره: 85
18 نظریه حد وسط از منظر غزالى (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 19، شماره: 76
19 نقد و بررسی راه کار ترک اولی در توجیه خطاهای انبیاء (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 76
20 نگاهی انتقادی به اخلاق کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آداب خوردن و آشامیدن از منظر اسلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
2 اخلاق کاربردی، معنا و مفهوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
3 اخلاق کاربردی، معنا و مفهوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
4 اندیشه اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
5 اوصاف اخلاقی مورد نکوهش انسان در قرآن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
6 بررسی دلایل اخلاقی مخالفان شبیه سازی انسان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
7 وظایف انسان در قبال محیط زیست از منظر قرآن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
8 وظایف انسان در قبال محیط زیست از منظر قرآن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی