دکتر فیروز توفیق

دکتر فیروز توفیق عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

دکتر فیروز توفیق

Dr. Firooz Tofigh

عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار سرریز ناشی از گسترش صنایع در استان تهران بر استان های همجوار ( رویکرد جدول داده – ستانده بین منطقه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 42
2 آینده نگری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 10
3 بررسی آثار تحریم های نفتی بر رشد بخش های اقتصادی ایران با استفاده از الگوی متغیر مختلط داده – ستانده (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 1، شماره: 2
4 تامین اجتماعی در اتریش (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
5 جدول داده- ستانده مادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 68
6 در حاشیه طرح راهبردی حریم پایتخت (تهران) (دریافت مقاله) دوماهنامه شهرنگار دوره: 12، شماره: 56
7 نگاهی به آینده برنامه ریزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 18، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تلفیق سوانح طبیعی در طرح ریزی کالبدی ملی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله