حمید آقا علی نژاد

 حمید آقا علی نژاد دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس

حمید آقا علی نژاد

Hamid Agha Alinejad

دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر تمرین استقامتی بر سطح IL-2 در بافت تومور موش های ماده مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 1
2 تاثیر شش هفته تمرین تناوبی بر حجم تومور و سطوح آدیپونکتین و لپتین در بافت چربی و عضلانی موش های ماده مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 40
3 تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 15
4 ویژگی های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبه ایران به تفکیک پست بازی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 38