دکتر شهزاد برومند جزی

دکتر شهزاد برومند جزی استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر شهزاد برومند جزی

Dr. Shahzad Broumand

استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تاثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
2 اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه در بین نوجوانان با لحاظ مزایا و لذت ناشی از مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 80
3 بررسی اثرات بی ثباتی صادرات بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 2
4 بررسی سهم نظریه بازی ها در سیر تحول سیاستهای رقابتی و صنعتی در اقتصاد صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 24، شماره: 1
5 نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی بر پایه الگو سازی فرایند انتشار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 5، شماره: 15