جاوید بهرامی

 جاوید بهرامی استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

جاوید بهرامی

Javid Bahrami

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا در صنایع کارخانه ای ایران دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
2 اثر سیاست های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 76
3 ارزیابی اثرات سیاست های سرمایه گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 16
4 استخراج منحنی بوریج ( بیکاری – فرصت شغلی U-V) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
5 اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 9
6 انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد svar (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 60
7 بررسی آثار شوک های نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
8 بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای صادرکننده نفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347-1380 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
10 بررسی مقایسه ای اثرات کلان شوک های نفتی قبل و بعد از نیمه دهه 80: مورد کشورهای صادرکننده نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 4
11 پیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تیوری و تکنیک) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
12 تاثیرپدیده ی نفرین منابع برتوسعه مالی و رشداقتصادی درقالب الگوی پانل پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
13 سرمایهگذاری بانک ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران تحت رویکرد DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 29
14 شوک نفتی و بیماری هلندی :بررسی موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
15 طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 53
16 عکس العمل های مالی مناسب در برابر تکانه های تصادفی رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 58
17 هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 1