سهیلا پروین

 سهیلا پروین استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

سهیلا پروین

Soheila Parvin

استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست: رهیافت الگوی قیمتی ماتریس حسابداری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 69
2 اثر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران:مشاهداتی بر پایه مدل های GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
3 ارزیابی اثرات تراز نامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 58
4 اندازه گیری خط کفایت شرعی و ررسی تاثیر شیون بر مقدار آن مطالعه موردی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
5 odeling and Forecasting Iranian Inflation with TimeVarying BVAR Models (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 12، شماره: 36
6 تاثیر تغییرات قیمت های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 71
7 ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 66
8 شناسایی رشد بخشهای اقتصادی درکاهش فقربااستفاده ازرویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت SAM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10