فتح اله تاری

 فتح اله تاری دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

فتح اله تاری

Fatholah Tari

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 51
2 بررسی نقش و تاثیر هزینه های اموزش رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1377-1342 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 11
3 هزینه های بهداشتی خصوصی و عمومی و اثرات آنها بررشداقتصادی کشورهای منتخب دربلندمدت: رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی BMA (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جنسیت بر ملی گرایی و استفاده از بازی های رایانه ای تولید داخل (دریافت مقاله) کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
2 ارزیابی اثر کاربرد ICT در شرکتهای بیمه بر رضایت مشتری با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
3 ارزیابی بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی طی سال های 1387-1390 (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
4 بررسی نقش بانکداری الکترونیک در کاهش مصرف کاغذدر بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
5 توانمندسازی تولید با اصلاح قوانین مقررات مرثر بر توانمندی بانک ها (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
6 سیاست های پولی و نقش آنها در عدالت توزیعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی