دکتر حسن سبحانی

دکتر حسن سبحانی استاد - دانشگاه تهران

دکتر حسن سبحانی

Dr. Hassan Sobhani

استاد - دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نیولیبرالیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 6، شماره: 11
2 استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 2
3 اقتصاد بخش تعاونی (دکترین، اهداف و سیاستها) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 14
4 بررسی تاب آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف کنندگان تسهیلات و شاخص های سلامت بانکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 2
5 بررسی تطبیقی دانش محوری اقتصاد ایران با کشورهای منطقه با تاکید بر مسیله حقوق مالکیت فکری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 9، شماره: 17
6 بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقا دموکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 79
7 بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 36، شماره: 1
8 بررسی عوامل موثر بر پس‎انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 1
9 تاملی در دکترین بیع بهعنوان آموزه قرآنی دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 81
10 تاملی در منشا ارزش بیت کوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
11 تبیین رابطه اسراف و انتخاب طرحهای عمرانی با رویکرد انتخاب عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 71
12 تبیین رانت جویی از طریق مجاری قانونی با رویکرد اقتصاد سیاسی: تحلیلی بر قانونگذاری در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 94
13 تبیینی از چند مساله فلسفی در علم اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 1
14 تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 31
15 تحلیل مقایسه‎ای بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 1
16 تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در زیر بخش های صنعت در ایران با تاکید بر صنایع بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
17 تطابق سیاستگذاری پولی با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا در کشور طی سالهای ۱۳۶۳-۱۳۹۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 86
18 درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسه ای با رویکرد پول درون زای پساکینزین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 20
19 رو ش شناسی اقتصاد متعارف و مسیله انتخاب پیش فرض ها:رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 20
20 ریسک و بازدهی اوراق منفعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 52
21 مقایسه تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی و نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 1
22 مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش - انتشار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 6، شماره: 11
23 ملاحظات فرهنگی در تخصیص منابع (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 12
24 نقدی بر دیدگاه های مکتب اتریش در رد پول کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی امکان و ادله ایجاد بدهی معوقات بانکی در نظام بانکی بدون ربا (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
2 بررسی و تبیین توجیه اقتصادی هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
3 چگونگی تحقق تکاملی مفاهیم در قرض الحسنه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه