محسن رنانی

 محسن رنانی دانشیار ،دانشگاه اصفهان

محسن رنانی

Mohsen Renani

دانشیار ،دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشتغال غیررسمی و رقابتپذیری صنایع با فناوری پایین (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
2 بررسی رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 26
3 تخصیص بهینه دریافتی های نفتی دولت (مطالعه موردی: ج.ا.ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 3
4 شبیه سازی الگوی پولی برای وزن دهی رای در تحلیل اقتصادی دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
5 نقد انتخاب عقلانی از منظر رویکردهای رقیب: اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 73
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایران در سایه خشونت (سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه عصر پهلوی دوم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری
2 نقش سرمایه انسانی در تشکیل سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران