محمد حقیقت کیش

 محمد حقیقت کیش استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد حقیقت کیش

Mohammad Haghighat Kish

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش بر پایداری نوری نخ های چند رشته ای یکسره پلی پروپیلن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 15، شماره: 3
2 اثر دکالین برخواص رشته های مداوم پلی پروپیلن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 5
3 استخراج نانولیفچه و میکرولیفچه از فیلم های آمیخته نایلون6-پلی پروپیلن پیوندی با مالییک انیدرید-پلی پروپیلن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 2
4 استفاده از ریز کپسولها در نساجی و تهیه منسوج آغشته به ریز کپسول حاوی عطر و اسانس (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 11، شماره: 3
5 الیاف رسانای الکتریسیته از آمیخته پلی آنیلین و پلی آکریلونیتریل (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 1
6 Evaluation of hydrophilic properties of acrylonitrile/acrylic acid copolymer films dendrigrafted with citric acid (دریافت مقاله) دوفصلنامه پلی اولفین ها دوره: 4، شماره: 2
7 برخی از ویژگی های الیاف تولید شده از پلی آمید6 به روش ریسندگی تر (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 15، شماره: 2
8 پیشرفتهای در صنعت تولید الیاف بشر ساخته (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 3، شماره: 4
9 تارتنی و خواص تارهای عنکبوت (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 5، شماره: 4
10 تحلیل رفتار فشارپذیری خاب فرش دستباف (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
11 رفتار مکانیکی پارچه بی بافت سوزن زنی شده ازلایه الیاف آکریلیک منقطع وموازی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 2
12 روش های اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 15، شماره: 1
13 زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 9، شماره: 3
14 شیوه انتقال آب در نخ (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 8، شماره: 2
15 ضریب شکست مضاعف الیاف (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 6، شماره: 3
16 مروری بر حلالهای سلولز برای تولید الیاف بشر ساخته (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 7، شماره: 4
17 مروری بر فرایند نوراکسایش الیاف پلی پروپیلن وعوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 3
18 مروری کوتاه بر آبکافت قلیایی الیاف پلی استر (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 8، شماره: 4
19 مقایسه تغییرات شیمیایی حاصل از نوراکسایش فیلم و رشته های پلی پروپیلن دارای رنگدانه فتالوسیانین (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 6
20 مقایسه رسانندگی الکتریکی الیاف پوشش دهی شده با پلی آنیلین و پلی پیرول (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adsorption of Heavy Metal Ion by Dendrigrafted Polyacrylonitrile/Acrylic acid Copolymer Film (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
2 اثر ساختار دندریمری بر آب دوستی فیلم کوپلیمر آکریلونیتریل / آکریلیک اسید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 ارتباط بین مقاومت در برابر ضربه و خواص مکانیکی دینامیکی درنانوکامپوزیت پلی وینیل الکل/ هالوسایت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 استفاده از روشهای جدید برای شناسایی ریزساختار الیاف آلیاژی پلی پروپیلن / نایلون 6 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
5 اصطکاک لایه نانو الیاف پلی وینیل الکل الکتروریسی شده با سطوح شیشهای و فلزی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
6 اصلاح نانو لوله هالویزیت با استفاده از ترکیبات درختسانی با گروه آمین انتهایی به منظور حذف یون کروم ( VI) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
7 افزایش جذب رطوبت پنبه برای ترمیم زخم(زخم پوش) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
8 اندازه گیری حافظه ی شکل الیاف پلی پروپیلن به روش تغییر شکل مارپیچی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 Characterization of Dendrimer-Fragrance Complexes by Electronic Nose (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
10 Dynamic Measurement of Mass Transfer in Dry Cast Process of Polymer Solution Using Gravimetric and FTIR-ATR Techniques (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
11 Evaluation of the Theory of Water Retention for Hollow Fibers (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
12 KEYNOTE SPEECH TEXTILE FIBERS: PRODUCTIONS AND CITATIONS (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
13 Odour diagnosis of nylon6-thyme oil as a fragrant Nanofiber mat in the presence of PAMAM dendrimer by E-nose Technique (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
14 Photo-Stability of Pigmented Isotactic Polypropylene (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
15 PVA/ PEI hyperbranched nanofibrous mat for potential application as a Transdermal drug delivery system (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
16 The Impact of Poly (Propylene Imine) Dendrimer-Grafted to Poly (lactic Acid) Membrane Surfaces on Water Adsorption (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
17 بررسی پارامترهای الکتروریسی موثربرقطرنانوالیاف پلی آکریلونیتریل براساس طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
18 بررسی تخریب الیاف نایلون6 و پلی­استر توسط اشعه ماوراءبنفش(UV) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 بررسی رفتار فازی سیستم آب / کلرید کلسیم - متانول / پلی آمید 6 به منظور ساخت غشای پلیمری (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
20 بررسی مکانیزم تبلور الیاف نیمه آرایش یافته پلی اتیلن تر فتالات در اثر کشش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
21 بررسی مورفولوژی و ساختار شیمیایی نانو الیاف ابریشم الکتروریسی شده از محلول های معمول و ابریشم محلول درحلال دوگانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
22 بررسی نقش ساختار درختسان پیوندی سیتریک اسید بر گوپلیمر اکریلونیتریل / الریلیک اسید در پاسخ گویی به pH به عنوان محرک در ساخت ماهیچه های مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
23 تاثیر پارازایلن و سیکلوهگزان بر روی نخ فیلامنتی پلی پروپیلن در زمان کوتاه به منظور تثبیت شیمیایی تغییر شکل ایجاد شده در الیاف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 تاثیر دکالین بر برخی خواص نخ های نیمه آرایش یافته و کشیده شده پلی پروپیلن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
25 تاثیر طول نمونه بر روی استحکام لایه بی بافت سوزن زنی شده با آرایش یافتگی طولی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
26 تاثیر متغیرهای دستگاه کشش بر جمع شدگی نخ پلی آمید 6 فیلامنتی (دریافت مقاله) سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
27 تاثیر میزان پلی پروپیلن اتاکتیک بر روی برخی از خواص الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
28 تاثیرمتغیرهای دستگاه کشش برجمع شدگی نخ فیلامنتی پلی آمید 6 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
29 تاثیرمونومرمتااکریلیک اسید برابعاد ریزکپسولهای حاوی موادتغییرفازدهنده به منظور کاربرددرمنسوجات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
30 تثبیت تغییر شکل مکانیکی در نایلون 6 با استفاده از حلال ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
31 ساخت دیاگرام فازی آب/دی متیل فرمامید/پلی اکریلونیتریل بر اساس منحنی باینودال خطی شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
32 سنتز و بررسی میکروسکوپی میکروکریستالهای سلولز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
33 سنتز وشناسایی نانوساختارهای درخت سان دارای گروه های فعال شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
34 کاربرد مواد تغییر فاز دهنده (PCM) در نساجی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
35 مدل سازی سرعت نفوذ مویینگی آب در نخهای تولید شده از مخلوط الیاف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
36 مدل نظری برای بیان رفتار مکانیکی کششی فیلامنتهای پلی پروپیلن نوریس و کشیده شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
37 معطرسازی پارچه فاستونی با بکارگیری ترکیبات دندریمری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
38 مکانیزم رشد ساختار در فرایند رسوب غوطه وری: مطالعه میکروسکوپی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران