دکتر مهدی سمتی

دکتر مهدی سمتی استاد گروه ارتباطات، دانشگاه ایلینویز، امریکا

دکتر مهدی سمتی

Dr. Mehdi Semati

استاد گروه ارتباطات، دانشگاه ایلینویز، امریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.