دکتر محمدجواد خانجانی

دکتر محمدجواد خانجانی عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمدجواد خانجانی

Dr. Mohammadjavad Khanjani

عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز پارامترهای مختلف در طراحی سیستم اسمز معکوس (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 4
2 ارزیابی پایداری و تعیین الگوی کشت سیستم های زراعی با برنامه ریزی ریاضی چندهدفه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
3 ارزیابی دو مدل ترکیبی برآورد تبخیر- تعرق مرجع چمن در بازه زمانی ساعتی (مطالعه موردی اقلیم کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
4 ارزیابی قابلیت تابع انرژی موجک در تخمین ریسک سیلاب در مقایسه بابرخی روش های متداول (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
5 استهلاک انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با ورودی مماسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
6 بررسی آرایش مکانی صفحات مستغرق برای کاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیر با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 18، شماره: 2
7 بررسی آرایش مکانی صفحات مستغرق برای کاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیر با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 18، شماره: 2
8 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه های مرکب پل (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 1
9 بررسی آزمایشگاهی رفتار هیدروالاستیک یک سکوی شناور با استفاده از مدل هیبریدی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 3
10 بررسی تاثیر مشخصات هندسی صفحه شکست جت بر استهلاک انرژی در چاهک ریزشی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 1
11 بررسی تاثیر مشخصات هندسی صفحه شکست جت بر جریان هوا در منهول ریزشی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
12 بررسی نحوه تخلیه پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر به کمک روابط تجربی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 4
13 بهینه سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه های آبگیر رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 1
14 بهینه سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه های آبگیر رودخانه ها۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 1
15 بهینه سازی مدیریت منابع آب با اعمال سناریوهای مختلف تخصیص (مطالعه موردی: حوضه آبریز دز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
16 پیشبینی ظرفیت بالابرندگی کیسون های مکشی در بستر ماسه ای بااستفاده ازGMDH و GMDH – ANN (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 4، شماره: 12
17 تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه برعملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
18 تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
19 تاثیرکم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 2
20 شبیه سازی دو بعدی الگوی جریان و تغییرات بستر در آبراهه های مستقیم و پیچانرودی تحت تاثیر سازه آبشکن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
21 طراحی و ساخت لایسیمتر کوچک وزنی هوشمند قابل حمل به منظور اندازه گیری دقیق نیاز آبی گیاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 3
22 کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ذرت دانه ای تحت تاثیر خشکی موضعی ریشه در منطقه کرمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
23 کاربرد پلی آکریل آمید در مهار اثر چرخه انجماد- ذوب در خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
24 کاربرد مدل های یک و دو بعدی جریان سطحی و نفوذ برای حوضه آبریز دره مارون استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
25 مدل سازی آزمایشگاهی سلول های گیل در سازه های شناور بسیار بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 2
26 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه مرکب پل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
27 مطالعه آزمایشگاهی جریان هوا در شفت ریزشی گردابی با استفاده از روش فاکتوریل کامل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 4
28 مطالعه آزمایشگاهی عوامل موثر بر کارایی سامانه مکش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 17
29 مطالعه مهندسی بند تاریخی هلاکو در منطقه سیدی استان کرمان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
30 معادلات مستقیم برای تعیین عمق ثانوین و افت انرژی پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 65
31 واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک امریکا با روش حداقل مربعات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
32 یادداشت تحقیقاتی الگوریتم نوین مدل سازی موج دینامیکی با روش حجم محدود و استراتژی ULTIMATE (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشستگی اطراف پایه پل ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
2 آنالیز ارتعاشات ورق‌های بیضوی با استفاده از چند جمله‌ای های متعامد مرزی دو بعدی(BCOPs) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
3 آنالیز چکش آبی در سیستم آبگیر سد آدرنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 آنالیز عددی تفرق امواج خطی و غیرخطی حول بدنه یک پایه استوانه ای به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
5 آنالیز هیدروالاستیکی صفحه شناور دارای اتصالات لولایی چند تایی تحت تاثیر موج منظم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
6 آنالیزاستاتیکی ودینامیکی کیسون با مدل ساده شدهی وینکلر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
7 اثر تعداد کلاسهای رسوب بر روی بدههای مواد بستر محاسبه شده با روش اینشتین (مطالعه موردی رودخانه تلوار در استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
8 اثرچرخه انجماد - ذوب برضریب روان آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 ارائه مدل ریاضی دو بعدی جریان و رسوب در رودخانه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
10 ارائه مدل عددی حل معادلات هیدرودینامیکی جریان و نفوذ در حوضه آبریز دره مارون فارس (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 ارائه مسیر بهینه خط انتقال آب خلیج فارس به کرمان با استفاده از الگوریتم کوتاه ترین مسیر ممکن و مدل فازی ANP- (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
12 ارزیابی آب شیرین که ترکیبی MSF/RO خورشیدی و مزایای استفاد از آن در راستای کاهش هزینه و سازگار با محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
13 ارزیابی اقتصادی تکنولوژی های مختلف آب شیرین کن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
14 ارزیابی دو طرح انتقال آب در منطقه ماهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 ارزیابی راه های عبور از موانع ارتفاعی مسیر ایرانرود (آبراه خلیج فارس- دریای خزر) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 ارزیابی روش های پیش تصفیه در شیرین سازی آب دریا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
17 ارزیابی سطوح مختلف طبقه بندی رودخانه ها وکاربرد آنها بری رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم های آبگیر دریا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
19 ارزیابی وقوع سیلاب شهری با تلفیق مدل هیدرولوژیکی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
20 استفاده از آب دریا برای افزایش بازده چاه نفت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
21 استفاده از فاضلاب تصفیه شده درکشت پسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
22 استفاده مجدد از فاضلاب در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
23 استفده از مدل k-3 اصلاح شده در حل معادلات جریان غیرماندگار در کانال غیر مستقیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 استقراربهینه‌ سنسورهای کنترل کیفیت در سیستم آب‌رسانی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 اصلاح الگوی مصرفانرژی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر باد مطالعه موردی: دشت کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
26 اصول و پیشرفت های اخیرتکنولوژی نمک زدایی اسمز مستقیم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
27 افزایش بهره وری منابع آب با در نظر گرفتن مدل الگوی کشت بهینه تلفیقیآبی و دیم گندم در حوضه آبریز دز (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 امکان استفاده از فاضلاب تصفیه شده جهت کشت پسته در طولانی مدت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
29 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه شده بر روی نفوذ پذیری خاک درختچه های پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
30 اندازه گیری جابجایی سازه های شناور نیمه متخلخل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
31 اندازه گیری و بررسی مسیر پیچانرود و مقطع آبراهه "کاظم آباد ماهان" (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 انواع میزلرزه و کاربرد آن در مدلسازی هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 ENERGY PRODUCTION BY WATER DISTRIBUTION NETWORK (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 Estimation of Local Scour Depth around a Complex Bridge Pier-a summary of recent researches (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
35 Excess Sludge Minimization by Parameters Optimization in Activated Sludge Systems (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
36 Flow in a semi-natural meandering channel (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 GMDH application in uplift capacity prediction of suction caisson (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
38 برآورد اجزای پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 برآورد بده رواناب و بار رسوب در حوضه آبریز بافت با اجرای مدل SWAT از طریق ابزار AGWA (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 برآورد تبخیر تعرق ساعتی مرجع چمن و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
41 برآورد تقریبی از هزینههای تاثیرگذار بر انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 برآورد نیروهای وارد برپایه های حجیم دریایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 برآورد نیروی هیدردینامیکی موج وارد بر ستون مقطع مستطیلی با تئوری شکست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
44 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی حول پایه های مرکب پل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی آزمایشگاهی آرایش و محل مناسب آبشکن های دولبه زاویه دار جهت کنترل رسوب در آبگیر 90 درجه با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 بررسی آزمایشگاهی اتلاف انرژی در سازه ورتکس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه صفحه مستغرق در کاهش پاسخ هیدروالاستیک سازه شناور بسیار بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
48 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر آب شستگی پایه پلها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر تثبیت بستر رودخانه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 بررسی آزمایشگاهی جریان هوا در شیب شکن ورتکس در بده های کم (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
51 بررسی آزمایشگاهی جریانهای غلیظ رسوبی در مخازن سدها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
52 بررسی آزمایشگاهی جریانهای غلیظ رسوبی در مخازن سدها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 بررسی آزمایشگاهی رفتار هیدروالاستیکی سازه شناور بسیاربزرگ از نوع پانتون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
54 بررسی آزمایشگاهی شکل سازه شناور بسیار بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
55 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر ابعاد حفره آبشستگی در سیستم هیدروساکشن (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
56 بررسی اثر پارامترهای هندسی بر آبشستگی موضعی پایه های مرکب پل ها (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
57 بررسی اثر تغییرات طرح اختلاط بتن سبک بر جابه جایی سازه شناور (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
58 بررسی اثر عوامل اقلیمی در فرآیند بهره برداری از معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
59 بررسی اثر فاصله بین پانتون های شناور روی جابجایی سازه توسط مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
60 بررسی الگوریتم شبیه سازی مدل های ذوب برف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
61 بررسی انواع آبگیر موجود برای کارخانه های نمک زدایی به روش اسمز معکوس (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
62 بررسی پارامترهای رویشی پسته تحت تاثیر آبیاری تشتکی با فاضلاب رقیق شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
63 بررسی پارامترهای طراحی، ساخت و بهره برداری سدهای باطله باروبکرد بهبود شرایط پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
64 بررسی پارامترهای موثر بر آبشستگی موضعی پایه های مرکب پل ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 بررسی پاسخ حرکتی سازه شناور درمقابل امواج (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
66 بررسی پدیده آبشستگی در پایاب دراپ قائم بلند و مقایسه مدل آزمایشگاهی با نتایج حاصل از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
67 بررسی پدیده های حدی هیدرولوژیکی با استفاده از تبدیل موجک ها مطالعه ی موردی: رودخانه ی پلرود رودسر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
68 بررسی پروفایل رسوب در مخزن سد سبلان با روش کاهش سطح (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
69 بررسی تاثیر پدیده تفرق روی نیروی موج وارد بر ستونهای قائم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
70 بررسی تاثیر میزان نفوذپذیری گروینهای شمعی بر فرسایش بستر و حفاظت کناره در یک کانال آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
71 بررسی تأثیر رسوب کف مخزن بر فشار هیدرودینامیک بروی سدهای قوسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
72 بررسی تئوری اندرکنش سازه و سیال با روش ایزوژئومتری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
73 بررسی تئوری حاکم بر نوسانات سطح آب در سیلندرشناور تحت تاثیر امواج دریا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 بررسی تجمع فلزات سنگین در محصول پسته تحت تاثیر دورهای مختلف آبیاری با فاضلاب تصفیه شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
75 بررسی تحلیلی فشار هیدرو دینامیک وارد بر سدهای بتنی قوسی تحت نیروی زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 بررسی تحلیلی فشار هیدرودینامیک وارد بر سدهای بتنی قوسی تحت نیروی زلزله (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
77 بررسی ترکهای ناشی از هیدراتاسیون در سازه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
78 بررسی تغییرات غلظت عناصر پر مصرف در ریشه دانهالهای پسته بادامی در آبیاری با پساب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
79 بررسی تفرق حاصل ازاندرکنش امواج دریا با سیلندر شناور (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
80 بررسی توزیع غلظت مواد معلق در طول مخزن سد با استفاده از مدل هیدرولیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
81 بررسی جریان کم عمق آشفته در حوزه لنگرگاه کنار ساحل با استفاده از مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
82 بررسی رفتار حرکتی سازه شناور در برابر امواج (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
83 بررسی روابط توزیع سرعت در انحنای یک کانال خاکی : مطالعه میدانی :"کاظم آباد ماهان" (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
84 بررسی روشهای مختلف نمک زدایی آب دریا و مقایسه آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
85 بررسی روند بارش ماهانه، فصلی و سالانه در استان گلستان به روش من-کندال و تحلیل رگرسیون (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
86 بررسی سرعت ورودی و تاثیر آن بر راندمان حوضچه ته نشینی دایروی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
87 بررسی سطح موج شکن شناور پانتونی تحتاثر نیروی موج با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
88 بررسی شیب عرضی بستر در انحنای کانال خاکی: مطالعه صحرائی "کاظم آباد ماهان" (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 بررسی طراحی بهینه مخازن در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
90 بررسی عبور جریان مد دریا از سرریز سد زیرزمینی در لایه های آبدار ساحلیبه منظور جلوگیری ازپیشروی آب شور دریا به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
91 بررسی عددی افت انرژی جریان گردابهای در شفت قایم سازهی ورتکس مطالعه ی موردی فاضلابروی شرق تهران (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
92 بررسی علل رسوب گذاری و تخریب در کانال های قنات کاظم آباد ماهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
93 بررسی عملکرد آبشکن ها در جلوگیری از فرسایش نواحی ساحلی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
94 بررسی عملکرد تصفیه خانه ی فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
95 بررسی عملکرد سنگ چین در آبشستگی موضعی پایه پلها با نرم افزار SSIIM، مطالعه موردی: پل بهادر آباد جیرفت (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
96 بررسی عملکرد سنگ چین در آبشستگی موضعی پایه پلها با نرم افزارSSIIMمطالعه موردی: پل بهادر آباد جیرفت (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
97 بررسی فرآیندهای شیرین سازی آب دریا (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
98 بررسی فرایند انتقال در حوزه آبشکنهای کنار رودخانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
99 بررسی فرایند فنی و اقتصادی آب شیرین کن های موجود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
100 بررسی فشار هیدرودینامیک ناشی از نیروی زلزله بروی سدهای قوسی بتنی به روش نیمه عددی - نیمه تحلیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
101 بررسی فلزات سنگین در ریشه ساقه و محصول پسته آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
102 بررسی فلزات سنگین در سبزیجات کشت شده در خاک آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
103 بررسی فنی اجرای راه های آبی درخشکی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی
104 بررسی کاهش پاسخ هیدروالاستیکی سازههای شناور بسیاربزرگ به وسیلهی سلولهای گیل و اتصالات انعطافپذیر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
105 بررسی کیفی خاک باغ پسته تحت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
106 بررسی مدل ریاضی جریان برگشتی درنزدیک شکاف آب بندهای مستغرق (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
107 بررسی مشخصههای هیدرولیکی رودخانه دائمی (مطالعه موردی رودخانه تالار، مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
108 بررسی مقادیرفشارروی سرریزهای اوجی با اعمال تغییرات درمشخصات هیدرولیکی جریان و هندسه سرریزبااستفاده ازروش vof (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
109 بررسی منابع آب مسیر آبراه خلیج فارس – دریای خزر و تأثیر آن بر توسعه وآبادانی مناطق شرقی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
110 بررسی نمای سبک با استفاده از بتن مسلح به الیاف شیشه ای(GFRC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
111 بررسی و ارائه مدلهای اصلاح شده بارش - رواناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
112 بررسی و بهبود شرایط پایداری خاکریزهای پساب کارخانه فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند
113 بررسی و بهبود شرایط پایداری خاکریزهای پساب کارخانه فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
114 بررسی و بهبود شرایط پایداری خاکریزهای پساب کارخانه فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
115 بررسی هیدرودینامیکی یک ستون نوسانی آب(OWC) درداخل یک استوانه شناور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
116 بررسی هیدرولیک قنات - راسته ترکار موازی با جهت جریان آب زیر زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
117 بررسی هیدرولیک قنات - راسته های ترکار متعامد با جهت جریان سفره آب زیر زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
118 بررسیپارامترهای موثر بر راندمان مکانیسم های تقطیر خورشیدی ( مطالعه موردی آب شیرین کن روستای کوشکبندرلنگه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
119 بررسینحوه تخلیه پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر به کمک روابط تجربی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
120 بررسیهیدرودینامیکجریان در دستگاه آب شیرین کن خورشیدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
121 برری کارایی مدل های عددی متعدد در شبیه سازی عددی رسوب شویی مخازن سدها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
122 برنامهریزی جهت امکانات رفاهی دریاچههای پشت سد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
123 بکارگیری پارامترهای منطقه ای موثر بر توان نگهداشت حوضه ابخیز با استفاده از روش SCS اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
124 بکارگیری گروین در تثبیت کنار رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
125 به کارگیری فیلترهای ممبراین در تصفیه و بازیافت فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
126 بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از ترکیب برنامه ریزی پویا و ANFIS مطالعه موردی: سدجیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
127 بهره برداری تفریحی از دریاچه های پشت سد، مطالعه موردی:سد فریمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
128 بهره گیری ازتئوری صف درتخمین طول صف درحمل و نقل آبراه دریای خزر - خلیج فارس (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
129 بهینه سازی پارامتر های تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
130 بهینه سازی جانمایی سنسورها جهت کشف آلودگی در سیستم های توزیع آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
131 بهینه سازی جایگاه سنسورها در شبکه آب رسانی شهری (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
132 بهینه سازی سیستم تصفیه لجن فعال برپایه مدل زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
133 بهینه سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه های ابگیر (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
134 بهینه سازی شبکه کانال های آبیاری جیرفت (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
135 بهینه سازی شبکه های فاضلاب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
136 بهینه سازی مقطع کانالهای قابل کشتیرانی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
137 بهینه سازی هزینه آب شیرین کن خورشیدی بافرآیند رطوبت زنی ورطوبت زدایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
138 بهینه سازی هزینه انرژی در سیستم انتقال آب با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
139 بهینه سازی هزینه انرژی درسازه های تحت فشار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
140 پیش بینی و برآورد دبی سیلاب خروجی و بار رسوب در سطح حوضه آبریز چشمه عروس کرمان با اجرای مدل KINEROS2 ، از طریق ابزار AGWA (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
141 پیش بینی و برآورد دبی سیلاب خروجی و بار رسوب در سطح حوضه آبریزچشمه عروس کرمان با اجرای مدل KINEROS2 ، از طریق ابزار AGWA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
142 پیش بینی وقوع سیلاب با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
143 پیش رانش فویل نوسانگر با الهام از مکانیزم شنای ماهی (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
144 تاثیر استفاده از فاضلاب بر میزان تجمع عناصر در خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
145 تاثیر استفاده مجدد از آب بر روی نفوذپذیری خاک جهت کشت پسته (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
146 تاثیر جریان کف زا بر جریان هوای خروجی از شیب شکن ورتکس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
147 تاثیر دور مختلف آبیاری با فاضلاب تصفیه شذه بر عملکرد درخت پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
148 تاثیر صفحه مایل متصل شده به سازه شناور بر عملکردهای پاسخ سازه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
149 تاثیر کاربرد پساب بر جوان هزنی بذر و برخی پارامت رهای رشد دانها لهای پسته فندقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
150 تاثیر کاربرد پساب شهری بر خصوصیات رشدی و عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
151 تاثیر موجشکن بر رفتار هیدروالاستیکسازه شناور تحت اثر نیروی موج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
152 تاثیرکم آبیاری و خشکی موضعی ریشه تر عملکرد و کار آیی مصرف آب گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
153 تامین آب در آبراه سراسری ایران، طرح اتصال خلیج فارس به دریای مازندران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
154 تثبیت پایه پل و جلوگیری از تخریب آن با کنترل فرسایش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
155 تحلیل آبشستگی در پایاب دراپ قائم بلند با مدل فیزیکی و عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
156 تحلیل آماری سرعت باد در ایستگاه لایسیمتری کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
157 تحلیل اندرکنشسازه – سیال در اسکله های شناور در دریا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
158 تحلیل جریان پس از شکست سد با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
159 تحلیل رودخانه و عددی جریان گردآبی آشفته، پیرامون یک آبشکن غیر مستغرق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
160 تحلیل روند جریان شکست سد در حالت دو بعدی با استفاده از روش گالرکین پراکنده و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
161 تحلیل زمانی- مکانی وآنالیز حساسیت بستر رودخانه گتوند (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
162 تحلیل لرزه ای یک نمونه پل معلق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
163 تحلیل هیدرو دینامیکی امواج متفرق ذر سازه های شناور در سطح دریا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
164 تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) با استفاده از شبکه عصبی در منطقه کرمان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
165 تعیین تابع بار بستر با روش اینشتین برای یک بازه از رودخانه مطالعه موردی رودخانه شور در استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
166 تعیین حجم بهینه مخازن آب باران با استفاده از روش پی باکینگهام (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
167 تعیین حقابه زیست محیطی تالاب شورگل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
168 تعیین سطح پوشش برف با بکارگیری شاخص NDSI (منطقه مورد مطالعه حوضه یلفان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
169 تعیین سطوح لغزش بهینه در شیروان یهای خاکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
170 تعیین منحنی های دبی - اشل در خروجی حوزه آبریز زیارت گرگانرود با استفاده از نرم افزار HEC-HMS و C-RAS (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
171 توزیع آماری هیدروگراف سیلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
172 توزیع سرعت در اطراف موانع مستغرق (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
173 توزیع سرعت در اطراف موانع مستغرق (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
174 توزیع شرایط مرزی در آنالیز چکش آبی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
175 چگونگی طراحی و ساخت آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
176 حذف جریان های گردابی در آبگیر نیروگاه سدها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
177 حل عددی معادله هیدرودینامیک جریان دو فازی آب صاف و گل آلود در دریاچه به روش تفاضلهای محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
178 روش های تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه ها و کوله ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
179 ساخت و تحلیل میکرومدل رودخانه جهت روندیابی سیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
180 ساختار مدل KINEROSدر برآورد مقدار رواناب ورسوب درحوضه آبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
181 سد زیرزمینی رودخانه حرمک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
182 شبیه سازی جریان های گردابی در آبگیرهای نیروگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
183 شبیه سازی جریان های گردابی در آبگیرهای نیروگاهی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
184 شبیه سازی جریان های گردابی در آبگیرهای نیروگاهی و راهکارهای حذف آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
185 شبیه سازی عددی پارامترهای هیدرولیکی قنات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
186 شبیه سازی عددی جریان در راه ماهی از نوع دنیل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
187 شبیه سازی عددی جریان در راه ماهی از نوع سرریز و روزنه در سد انحرافی آسک هندیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
188 شبیه سازی عددی جریان در راه ماهی از نوع سرریز و روزنه در سد انحرافی کرخه_حمیدیه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی
189 شبیه سازی عددی جریان دوفازی در حوضهای تهنشینی تاسیسات تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
190 شبیه سازی عددی دوبعدی جریان حول آبشکنها در فلوم پیچانرودی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
191 شبیه سازی عددی سه بعدی برای نشست رسوبات پشت سد ناشی از جریان سیلاب و رابطه آن با ماکزیمم جریان عبوری محتمل از روی سرریز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
192 شبیه سازی عددی سه بعدی جریان آشفته کم عمق در لنگرگاه کنار ساحل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
193 شبیه سازی عددی سه بعدی جریان در حوزه آبکش های رودخانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
194 شبیه سازی عددی سه بعدی جریان و رسوب در میدان آبشکن های متوالی کنار رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
195 شبیه سازی عددی میزان آبشستگی اطراف پایه های پل با مقطع دایره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
196 شبیه سازی فرایند اسمز معکوس در تصفیه آب شور با ممبرن، در مقیاس کامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
197 شرح ساختار مدل KINEROS در برآورد رواناب و رسوبات در حوضه آبریز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
198 طراحی ساخت لایسیمز وزنی و ابزار الکترونیکی جهت اندازه گیری میزان تبخیر و تعریق کوتاه مدت واقعی و سایر پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
199 طراحی اتصالات در سازه شناور تحت اثر موج غیر یکنواخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
200 طراحی استاتیکی ستون نیمه مستغرق پایه پل تحت نیروی وزن و پسا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
201 طراحی تصفیه خانه فاضلاب روستایی به روش وتلند مصنوعی با جریان زیرسطحی افقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران
202 طراحی و بررسی پایداری در سازه های شناور بسیار بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
203 فرآیند اسمز مستقیم و اصول اساسی عملکرد آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
204 کاربرد سیستم پرده حباب برای حفاظتاز محیط زیست دریایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
205 کاهش افت و تولید انرژی در شبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
206 گزینه های مدیریتی استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
207 متره قنات گوهرریز جوپار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
208 محاسبه تابع پتانسیل و معادلات حرکت در سازه های شناور تحت امواج مرکب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
209 محاسبه تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع و مقایسه آن با مقدار اندازه گیری شده توسط لایسیمتر الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
210 محاسبه خصوصیات جریان در لوله های با مقطع متغیر و شبکه آبگیر سدها با استفاده از شبکه جریان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
211 محاسبه روابط حاکم بر ستون نوسانی آب (OWC) در مختصات استوانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
212 محاسبه مینیمم جریان موردنیاز رودخانه هلیل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
213 محاسبه نرخ واحد محصول برای روشهای متداول نمکزدایی آب دریا، به منظور یافتن اقتصادی ترین روش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
214 محاسبه نیروهای حاصل از امواج دریا بر سازه های عمودی (شمع ها) با فواصل مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
215 مدل بندی تاثیر پارامتر شکل در رفتار هیدرو الاستیک سازه های شناور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
216 مدل بندی تاثیر مو ج شکن بر جابجایی سازه شناور در مقابل امواج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
217 مدل بندی تاثیر نوسانات سطح آب دریاچه ها برای استفاده تفریحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
218 مدل بندی جریان های گردابی در آبگیر نیروگاهی سدها (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
219 مدل بندی جریان های گردابی و حذف آنها در آبگیرسدها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
220 مدل بندی حذف جریان های گردابی در آبگیرهای نیروگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
221 مدل بندی رفتار هیدروالاستیک سازه شناور بصورت آزمایشگاهی تحت اثر نیروی موج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
222 مدل بندی رفتار هیدروالاستیک سازه های شناور با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
223 مدل بندی رفتار هیدروالاستیکسازه شناور بصورت آزمایشگاهیتحتاثر نیروی موج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
224 مدل بندی ریاضی تولید محصول پسته دیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
225 مدل بندی ریاضی رسوب زدایی مخازن پشت سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
226 مدل بندی ریاضی رسوب زدایی مخازن پشت سدها (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
227 مدل بندی ریاضی هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز در پروژه های راهسازی (مطالعه موردی مسیر حسین آباد آبشور - گرینوئیه) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
228 مدل بندی نوع سیستم مهاربندی و پارامترهای هندسی سکوی شناور بصورت آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
229 مدل بهینه برای تعیین نشت در سیستم های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
230 مدل سازی و بررسی اثرات دیواره ی بافل بر راندمان حوضچه های ته نشینی دایروی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
231 مدل قطبش غلظتی 1 در سیستم های اسمز معکوس از نوع ممبرن اسپیرال وند در زمینه تصفیه آب شور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
232 مدلسازی آزمایشگاهی سلولهای گیل درسازه های شناوربسیاربزرگ تحت باراستاتیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
233 مدلسازی ریاضی هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز در پروژه های راهسازی مطالعه موردی مسیر حسین آباد آبشور - گرینوئیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
234 مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف پایه انتهایی پل با مقطع نیم دایره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
235 مدل‌سازی عددی میدان جریان سه بعدی اطراف پایه پل پیچیده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
236 مدلسازی نشت در سیستمهای توزیع آب شهری با نرم افزار WaterGams (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
237 مدلسازی هیدرودینامیک سیالات چندفازی درمحیط متخلخل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
238 مدیریت بهینه منابع آب تحت اعمال سناریوتغییر سطح زیر کشت (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
239 مدیریت بهینه منابع آب تحت اعمال سناریوتغییر سطح زیر کشت(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
240 مروری بر روشهای کنترل سیلاب با کمک GIS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
241 مروری بر مدلسازی و بررسی نیترات در سفره آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
242 مطالعات تاسیسات و سیستم های مهار و ذخیره و انتقال آب پهنه شرقی ایرانرود (آبراه خلیج فارس-دریای خزر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
243 مطالعات طراحی موج شکن های شناور (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
244 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف سازه های حجیم دریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
245 مطالعه آزمایشگاهی رسوب شویی سریع در لوله های شبکه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
246 مطالعه آزمایشگاهی رسوب شویی کانال ها و لوله های آب و فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
247 مطالعه آزمایشگاهی رسوب شویی کانال های آب و فاضلاب (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
248 مطالعه اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر تجمع برخی از عناصر سنگین در مغز پسته (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
249 مطالعه عددی بررسی اثر پارامترهای سازهای بر عملکرد موجشکن شناور پانتونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
250 مطالعه مورفولوژیکی و هیدرولوژیکی رودخانه بابلرود مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
251 مقاسیه روشهای Uf, Ro, Nano, Micro در تصفیه آب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
252 مقایسه تغییرات سرعت ناشی از احداث سازه گروین نفوذ پذیر، نفوذناپذیر و مورب و یک مدل ترکیبی از نفوذپذیر و مورب در یک کانال آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
253 مقایسه روشهای افزایش دهنده بازده چاه نفت (دینامیک سیالات) (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
254 مقایسه کاربردی موج شکن شناور مفصلی و مجزا و تاثیر آن در جابجایی سازه شناور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
255 مقایسه مدلهای آشفتگی در شبیه سازی عددی حوض های ته نشینی تاسیسات تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
256 مقایسه میزان استهلاک انرژی در انواع سازه راه ماهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
257 مقایسه نحوه قرار گیری بهینه سلول های گیل در سازه های شناور بسیار بزرگ نوع پانتون جهت کاهش اختلاف خیز در سازه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
258 میزان تجمع فلزات سنگین درگیاه پسته تحت آبیاری با فاضلاب (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
259 نحوه انتشار آلودگی در سیستم آبرسانی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
260 نحوه انتشار آلودگی در سیستم آبرسانی شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
261 نمک زدایی آب دریا با استفاده از انرژی حرارتی اتمی (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
262 نیروهای وارد بر پایه های تاسیسات آبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
263 نیروی اینرسی امواج تفرق یافته از دو ستون استوانه ای قائم مجاور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
264 نیروی هیدرودینامیکی وارد بر سیلندرهای قائم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
265 هیدرولیک منهول های ریزشی دایره ای و بررسی المان های بهبود جریان در آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری