بختیار استادی

 بختیار استادی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

بختیار استادی

Bakhtiar Ostadi

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مبتنی بر مفاهیم مدیریت کیفیت (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 55
2 ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 63
3 ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 1
4 Dynamic Cargo Trains Scheduling for Tackling Network Constraints and Costs Emanating from Tardiness and Earliness (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 4
5 Reliability and Risk Assessment of Electric Cable Shovel at Chadormalu Iron Ore Mine in Iran (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 33، شماره: 1
6 برآورد تابع بهای تمام شده تولید انرژی در واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 27
7 شناسایی و اولویت بندی ریسک های مالی در موسسات مالی و بانکی با استفاده از روش ضریب تغییرات CV (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری دوره: 1، شماره: 4
8 مهم ترین عامل در ایجاد خطاهای کیفی خط تولید مطالعه ی موردی: شرکت دخانیات گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد سازمانی چند سطحی مبتنی بر مدل های رایج ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه چارچوب مفهومی برای ارزیابی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدل RAMS و استانداردهای نت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 ارائه چارچوبی برای داشبورد مدیریت هزینه درسازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
4 ارائه مدلی مفهومی برای بررسی رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
5 استفاده از الگوی طبقه بندی در داده کاوی اطلاعات مالی مطالعه موردی شرکت تهران پادنا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
6 استفاده از رویکرد داده کاوی برای ارتقاء سطح کیفیت محصول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
7 اندازه گیری فرآیند ناب با هدف کاهش هزینه خطا(مطالعه موردی:کارخانه اشی مشی رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
8 بررسی رفتار کارآفرینانه سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کهگیلویه و بویراحمد و مراکز تابعه آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
9 بررسی فرصت ها و چالش های احداث آب شیرین کن در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 بررسی فرصت ها و چالش های احداث آب شیرین کن در کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
11 بررسی فنی- اقتصادی احداث نیروگاه بادی در شهرستان خواف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی
12 بررسی متغیرهای مهم چابکی سازمانی و ارزیابی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
13 بررسی مدل های موجود در حوزه تداوم کسب و کار: مزایا، نواقص و تمرکز وجوه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 بررسی مدلهای قیمت گذاری و تخفیف در بازاریابی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 بررسی و مقایسه مدل ها و تکنیک های مدیریت ریسک کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
16 بکارگیری تکنولوژی داده کاوی در بهبود کیفیت و مهندسی مجدد فرآیندها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
17 بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در مدیریت پروژه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 بکارگیری منطق فازی در مدل های تغییر یافته هزینه یابی خدمات بیمارستانی از سنتی تا هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا در شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
19 بهره گیری از رویکردهای سازمان های یادگیرنده ترویج استراتژی و مدیریت تغییر در پروژه های مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 پیاده سازی مدیریت پروژه با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
21 تجربیات موثر رهبری و مدیریت تغییر در ایجاد قابلیت های سازمانی برای اجرای موفق پروژه های مهندسی مجدد فرآیندها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 تعیین بهترین سناریو برای بازاریابی و پایداری برند با استفاده از رویکرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 جایگاه ریسک در تخصیص منابع در هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
24 ساختار پیشنهادی برای بکارگیری روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در برآورد هزینه ساختپتروشیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
25 شناسایی مولفههای مربوط به محاسبه بهای تمام شده خدمات آموزشی مبتنی بر الگوی فرآیند آموزش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
26 شناسایی و اولویتبندی ریسک های مالی در موسسات مالی و بانکی با استفاده از روش ضریب تغییرات CV (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
27 شناسایی و وزن دهی عوامل تأثیرگذار بر هدف گذاری امتیاز آتیEFQMدر سازمان ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 طراحی الگوریتم زمانبندی پویا بر اساس ضرب العجل خدمت با در نظر گرفتن افق های زمانی متفاوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
29 طراحی چیدمان تجیهزات در سیستم های ساخت و تولید انعطاف پذیر( FMSs ( (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 مدیریت هزینه در واحدهای تولیدی بر اساس رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت (همراه با یک مطالعه موردی در صنعت آهنگری) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 مفهوم مدیریت سبز در فرآیند مدیریت پروژه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
32 نگرش شرکت ها در بکارگیری ابزارهای مدیریت تغییر: مطالعه موردی شرکت جنرال الکتریک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
33 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با در نظر گرفتن قابلیت دسترسی مولفه ها در یک سیستم : مطالعه موردی در کوره های دوار سیمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
34 واکاوی عناصر تشکیل دهندهی آموزش کارآفرینی در مدل هارمون با رویکرد آموزشهای مهارتی غیررسمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی