حسین اعتمادی

 حسین اعتمادی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

حسین اعتمادی

Hossein Etemadi

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت هایبورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
2 ارزیابی توان پیش بینی سود فصلی هر سهم بااستفاده ازمدل های سری زمانی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 23
3 ارزیابی ریسک سیاست های کمینه سازی مالیات شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 54
4 ارزیابی مقایسهای ساختار سرمایه شرکتهای با فناوری پیشرفتهو سنتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیلرگرسیون خطی چند گانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 36
5 بررسی اثر پیش اکسیداسیون بر حذف کربن کل آلی از آب به وسیله نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
6 بررسی اثر مقبولیت نماد (برند)ها بر ارزش و رتبه نقدشوندگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت برند دوره: 4، شماره: 3
7 بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 20
8 بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی تطبیقی عارفانه های عاشقانه عبدالوهاب البیاتی و سهراب سپهری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 55
10 بررسی رابطه بین سود نقدی سهام با ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 19
11 بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 27
12 بررسی نقش چرخه عمر در رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 2
13 تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
14 تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدید ارایههایحسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 46
15 چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
16 رابطه بین ویژگی کیفی پیش بینی سود هر سهم و ریسک ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 4
17 طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
18 فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 4
19 نقش پاسخگویی در کیفیت قضاوت حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط ارزشی خالص هزینه های مالی طی دوره تحمیل تحریم ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 اهمیت کیفیت اطلاعات حسابداری در زمان بروز بحران های مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
3 اهمیت نقش خانواده در پیشگیری و درمان اختلال سلوک کودکان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
4 Study of of knowledge assets with company performance improvement and also company added value and propose knowledge assets value creation map model (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
5 بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و معیارهای اقتصادی و حسابداری ارزیابی عملکردشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6 بررسی ارتباط بین کیفیت افشاء،ارزیابی ریسک و سودمندی گزارشات شرکت درتصمیم گیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
7 بررسی ارتباط بین محدودیت مالی و هزینه نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
8 بررسی تاثیر بازده دارایی و هزینه سرمایه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
9 بررسی عوامل اثر گذار بر محافظه کاری حسابداری در واحدهای تجاری با استفاده از شاخصهای مختلف محافظه کاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
10 بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم محلی و تاثیر آن در اجرای طرحهای آبخیزداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
11 بررسی مسایل اقتصادی و اجتماعی سیل به منظور مدیریت آن (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 بررسی میزان عملکرد و توجیه پروژه های بیابانزدایی در کشور مطالعه موردی در منطقه بیابانی جیلان استان سمنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
13 بررسی و مقایسه روش های مختلف برآورد نسبت تحویل رسوبSDR به منظور انتخاب مناسب ترین مدل در یک حوضه آبخیز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
14 بررسی هزینه یابی برمبنای اهداف و دلایل عدم اجرای آن در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 تاثیر عوامل مالی بر تصمیمات گزارشگری مالی و مالیاتی شرکت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
16 تحلیل رابطه میان نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی، کیفیت اطلاعات مالی، و ارزش شرکت با استفاده از معادله یابی ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
17 جایگاه فرزند در اسلام با استناد به قرآن و احادیث (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
18 درآمدی بر کارت امتیازی متوازن و ارائه معیار پنجم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع،اقتصاد و حسابداری
19 رشد قضاوت اخلاقی در بزهکاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 روشهای جمع آوری آب در مناطق خشک و نیمه خشک به منظور مدیریت آبهای سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
21 روشهای جمع آوری آب در مناطق خشک و نیمه خشک به منظور مدیریت آبهای سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
22 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی تقلب در صورت های مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
23 کیفیت سود و هزینه حقوق و مزایا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
24 مدل مفهومی تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 مطالعه تطبیقی سیاست های تقسیم سود در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و بورس های خارجی، آزمون پایداری خط مشی تقسیم سود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
26 معیاربحران مالی درشرکت های ایرانی و پیش بینی آن با استفاده ازتحلیل تشخیصی خطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت