دکتر امید پور حیدری

دکتر امید پور حیدری استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر امید پور حیدری

Dr. Omid Pourheydari

استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محافظهکاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر هزینهحقوق مالکانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 35
2 ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تاثیر اهرم مالی بر این رابطه با در نظر گرفتن استاندارهای ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
3 ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی با بازده سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 31
4 ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و هزینه سرمایه سهام عادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 24
6 بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 18
7 بررسی تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
8 بررسی تاثیر تنوع فعالیت گروه های تجاری و نوع صنعت بر بدهی های درون گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 61
11 بررسی رابطه رقابت در بازار محصول با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 58
13 بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص های تکنیکال (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
14 بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 45
15 تدوین مدل عوامل موثر بر پایداری شرکتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 65
16 سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسیچسبندگی حقالزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 47
17 مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای مالی با محافظه کاری های مشروط در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
2 تاثیر تسریع در شناسایی هزینه ها نسبت به درآمدها بر تصمیم های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد