مرتضی بیاره

 مرتضی بیاره دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد

مرتضی بیاره

Morteza Bayareh

دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of Injection Velocity on Heat Transfer of Water/Alumina Nano Fluid in A Rectangular Microchannel (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 13، شماره: 2
2 Numerical simulation of a solar chimney power plant in the southern region of Iran (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 5، شماره: 4
3 Numerical simulation of laminar convection heat transfer from an array of circular perforated fins (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 5، شماره: 2
4 Numerical study of natural convection heat transfer of Al2 O3/Water nanofluid in a Γ-shaped microchannel (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 6، شماره: 2
5 Study of thermal performance of building roofs in the city of Tehran (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 6، شماره: 3
6 The energy and exergy analysis of a novel cogeneration organic Rankine power and two-stage compression refrigeration cycle (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز فنی اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه بخار شهید منتظر قایم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
2 اثر کشش سطحی و سرعت بر فاصله دو قطره عمودی در جریان توسعه یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
3 اختلاط سریع توسط میدان مغناطیسی درون میکروکانال با آرایش هالبک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
4 امکان سنجی استفاده از سیستم تهویه مطبوع خورشیدی در یک ساختمان در شهرکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
5 بررسی اثر زاویه ی ورودی های یک میکرومیکسر الکترواسموتیک بر کیفیت اختلاط (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 بررسی اثر سرعت و کشش سطحی بر دینامیک برخورد یک قطره نیوتنی با قطره ای مستقر بر روی یک سطح مسطح جامد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
7 بررسی اثر شدت تابش خورشید بر عملکرد یک سیکل تبرید اجکتوری خورشیدی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
8 بررسی اثر نانو ذرات بر انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در محفظه ی متوازی الاضلاع با زوایای متغیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
9 بررسی الگوهای جریان دوفازی آب وهوا دریک کانال مارپیچ دوبعدی عمودی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
10 بررسی پارامترهای موثر بر ضخامت فیلم مایع ناشی از تزریق جت مغشوش مایع درجریان گازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
11 بررسی تاثیر سرعت ورودی سیال بر میزان اختلاط در یک میکرو میکسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
12 بررسی تاثیر موانع داخل محفظه اختلاط بر روی میزان اختلاط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
13 بررسی تجربی اثر غلظت نانوسیال سیلیس/ آب بر انتقال حرارت مبدل حرارتی دو لوله ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
14 بررسی عددی اثر ضخیم برشی بر دینامیک برخورد یک قطره به یک سطح جامد آب دوست (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 بررسی عددی تاثیر افزایش سرعت فاز پراکنده بر جدایش قطره در یک میکروکانال T شکل به روش کسر حجمی VOF و به کمک نرم افزار فلوینت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
16 بررسی عددی تاثیر افزایش سرعت فاز پیوسته بر جدایش قطره در یک میکروکانال T شکل به روش کسر حجمی VOF و به کمک نرم افزار فلوینت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
17 بررسی عددی تاثیر تغییر کشش بین سطحی بر جدایش قطره در یک میکرو کانال Tشکل به روش کسر حجمی VOF و به کمک نرم افزار فلوینت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
18 بررسی عددی تاثیر زاویه تماس بر جدایش قطره در یک میکرو کانال t شکل به روش کسر حجمی VOF و به کمک نرم افزار فلوینت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
19 بررسی عددی تاثیر عدد وبر بر تغییر شکل قطره دریک کانال عمودی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
20 بررسی فرایند اختلاط در محفظه های با مقیاس میکرو (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
21 بررسی و مدل سازی قطرات حاصل از شکست مایع در انژکتور ایربلست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
22 بررسی یکنواختی جریان سیالات غیرنیوتنی در میکروکانال همگرا با منیفولد دایرهای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
23 بهینه سازی یک مبدل گرمایی فشرده با آرایش جریان صلیبی برای میکروتوربین Capstone-C200 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مهندسی
24 تاثیر استفاده از مشعل کمکی بر عملکرد سیکل بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه به روش تحلیل اگزرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
25 تاثیر افزایش دمای بخار سوپرهیت بر عملکرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه به روش تحلیل اگزرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
26 تاثیر پارامترهای هندسی پره ها بر جریان نانوسیال در کانال فین دار با دیوار تحت شار ثابت (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
27 تاثیر شعاع جت بر تزریق جت مغشوش مایع درجریان گازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
28 تاثیر فشار کندانسور بر عملکرد واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه به روش تحلیل اگزرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
29 تحلیل انرژی و اگزرژی وآنالیز پارامتری نیروگاه بخار شهید منتظر قایم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
30 تعیین محل وقوع شوک در جریان آیزنتروپیک تراکم پذیر در یک نازل واگرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
31 راه کارهایی جهت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در صنعت نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
32 ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلی دی متیل سیلوکسان/نانولوله کربنی برای ساخت تجهیزات میکروسیال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
33 شبی سازی عددی جریان دوفازی گاز مایع دریک میکروکانال با مقطع مثلث (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
34 شبیه سازی جریان آرام بین دو صفحه زیگزاگ و موج دار بکار رفته در پیل سوختی جهت خنک کاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
35 شبیه سازی عددی پدیده خوردگی سایشی در یک خط لوله جریان گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
36 شبیه سازی عددی پدیده میعان بخار آب در حضور یک گاز غیر قابلمیعان بر روی دیواره عمودی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
37 شبیه سازی عددی تزریق جت مایع درجریان گازی با استفاده از روش RNG κ-ε (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
38 شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال آرام در کویل حرارتی اسپیرال (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
39 شبیه سازی عددی حرکت یک حباب تیلور دریک مجرای مربعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
40 شبیه سازی عددی حرکت یک قطره تیلور در سیال غیر نیوتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
41 شبیه سازی عددی شعله احتراق دریک جت باسطح مقطع دایره ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
42 شبیه سازی عددی عملکرد برج خنک کن هلر تحت وزش باد با استفاده از دیوارهای بادشکن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
43 شیوه های تزریق سوخت مایع در یک موتور جت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
44 طراحی یک سیستم تولید همزمان خورشیدی برای یک ساختمان مسکونی و مقایسه عملکرد آن در هشت اقلیم ایران (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
45 طراحی یک مبدل گرمایی فشرده برای میکروتوربین Capstone-C200 با آرایش همسو و ناهمسو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مهندسی
46 مروری بر میکروسیالات و کاربرد مواد مختلف در ساخت تجهیزات میکروسیال (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
47 مطالعه عددی اثر سرعت ورودی نوسانی بر شاخص اختلاط یک میکرومیکسر غیرفعال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
48 مطالعه عددی جداسازی میکروذرات با اعمال میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
49 مقایسه میزان خوردگی سایشی در سه راهه و زانویی در جریان گاز- جامد به روش CFD (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
50 ناپایداری های توربوکمپرسورها و روشهای کنترل آنها (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک